Archivado en

8 de març - BBVA Catalunya

Alguna cosa de què parlar: Els Plans d'Igualtat en les Empreses


Aquest any, la celebració del 8 de març és especialment significativa per a les treballabores dels diversos sectors de COMFIA perquè coincideix amb l'aprovació de la Llei d'Igualtat, que obliga a negociar plans d'igualtat per erradicar pràctiques discriminatòries, la qual cosa comporta una nova concepció de l'organització del treball.