Archivado en

Comunicat / 26 Febrer 2007 - Sogeti

Revisió salarial pel 2007 (Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya)


La Comissió Paritària del Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya en la reunió del passat 2 de febrer va acordar la nova Taula Salarial per l’any 2007 que adjuntem a aquest comunicat.


pdf
print
pmail

En aplicació de l’article 21 del Conveni, s’ha aplicat en primer lloc el 0’7% d’augment de les taules corresponents al 2006, consistent en la diferència entre el percentatge de l’IPC previst aplicat a les taules del 2005 (2%) i l’IPC real a 31 de desembre del 2006 (2’7%). Un cop fet això, s’aplica un 2%, que és l’IPC previst pel 2007. Aquests augments s’ha d’aplicar sobre els sous bases i els complements anomenats “ad personam” (abans antiguitat).

Volem recordar que la diferència en més té efectes retroactius limitats, d’aplicació a partir del mes en el que se superi l’IPC previst i fins final d’any. D’aquí ve la diferència d’un 0’7% (entre el 2% previst i el 2’7% real). Segons les dades oficials, reconegudes per totes les parts negociadores, en el mes de maig del 2006 es va superar l’IPC previst, per tant, els efectes retroactius comprenen els mesos de maig a desembre, ambdós inclosos. Us recordem que totes les quantitats que es deguin en conceptes d’endarreriments han de quedar satisfetes abans del 31 de març d’enguany.

Descarrega Comunicat 04/2007 (PDF)

Descarrega Taules Salarials(PDF)

Afilia't a CC.OO.!