Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat, beneficis socials

LLEI d’IGUALTAT d’OPORTUNITATS

comunicat

Com tots deveu saber, perquè s’ha publicitat abastament pels mitjans de comunicació, està en tràmit el Projecte de Llei Orgànica per a la Igualtat efectiva entre homes i dones, coneguda com la Llei d’Igualtat d’Oportunitats.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Aquesta llei millorarà la de Conciliació de la Vida Familiar i Laboral i l’Estatut dels Treballadors en alguns punts, i n’introduirà de nous. Com que afectarà a gran quantitat de treballadors i treballadores, rebem moltes consultes. Per això hem decidit explicar els principals punts d’aquesta nova llei, que actualment està en tràmit d’aprovació al Senat, que l’haurà de remetre de nou al Congrés per a la seva aprovació definitiva.
 La llei amplia fins als 8 anys l’edat dels fills per poder demanar reducció de jornada.
 Es redueix el mínim per demanar l’excedència voluntària de 6 a 4 mesos.
 S’amplia d’1 a 2 anys la duració màxima de l’excedència per cura de familiars.
 Es reconeix la possibilitat que l’excedència per cura de fills o familiars es pugui fer de forma fraccionada.
 S’amplia el permís de 2 dies per els següents casos: defunció, accident o malalties greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari, de parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.
 Ampliació del permís de maternitat/paternitat en 2 setmanes en cas de fill discapacitat.
 Obligació de negociar plans d’igualtat a les empreses de més de 250 treballadors.
 Permís de paternitat de 13 dies ininterromputs, a càrrec de la Seguretat Social que se sumen als dos de permís retribuït ja existents (en total, doncs, 15 dies)
 En cas de coincidir vacances amb la baixa per embaràs, part, lactància natural o suspensió del contracte previst a l’art. 48.4 de l'ET es podrà gaudir de les vacances en acabat el període de suspensió, encara que l’any natural hagi finalitzat.
 En aquest darrer cas fins i tot hi ha una sentència del Tribunal Constitucional favorable a una treballadora, de 20 de novembre del 2006, que s’ha anticipat a la llei.
La Secció Sindical de CCOO estem intentant, a Caixa Penedès, avançar-nos a l’aprovació d’aquest projecte de llei, i fins i tot afegir-hi alguna millora més. Si voleu fer-nos alguna consulta, truqueu-nos al mòbil de la Secció Sindical, 629 31 16 16.


16 de febrer del 2007 – com. 4/07

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es