Archivado en Comunicats, Salari

comunicat

CONVENI COL•LECTIU: S’ACTIVA LA CLÀUSULA DE REVISIÓ SALARIAL


L’INCREMENT DE L’IPC EL 2006 HA ESTAT DEL 2,7% L’Institut Nacional d’Estadística ha fet públic l’IPC definitiu de l’any 2006, que s’ha situat en el 2,7%. El Conveni Col•lectiu de les Caixes d’Estalvis per als anys 2003-2006, en el que CCOO ha ostentat la representació majoritària, ens garanteix, amb la clàusula de revisió salarial, que els increments finals de cada any siguin iguals als reals de l’IPC.


pdf
print
pmail

L’augment salarial inicial per al 2006 va ser del 2%, per la qual cosa ens correspon l’actualització del nostre salari, amb efectes des de l’1 de gener de 2006, per la diferència entre aquesta xifra i el 2,7%. Per això cobrarem els endarreriments corresponents a tot l’any 2006.
L’escala salarial, un cop aplicada la revisió definitiva de l’any 2006 queda de la següent manera:

GRUP 1
NIVELL

Sou Base

12 mens.

Sou Base

mensual

I 27.559,20 2.296,60
II 23.202,65 1.933,55
III 20.592,05 1.716,00
IV 19.471,55 1.622,63
V 18.852,38 1.571,03
VI 18.233,22 1.519,44
VII 17.407,20 1.450,60
VIII 16.823,40 1.401,95
IX 15.943,47 1.328,62
X 15.195,63 1.266,30
XI 13.551,91 1.129,33
XII 11.584,84 965,40
XIII 9.267,87 772,32
GRUP 2
NIVELL

Sou Base

12 mens.

Sou Base

mensual

I 14.661,15 1.221,76
II 13.883,69 1.156,97
III 13.098,49 1.091,54
IV 11.476,28 956,36
V 10.985,07 915,42

Personal neteja

(valor hora)

6,18

 

 

 

 

 

Sobre aquesta taula s’aplicarà l’increment salarial per al 2007 que s’acordi en el Conveni Col•lectiu que negociarem aquest any, increment que també afectarà al Plus Conveni que les caixes han d’abonar durant el primer trimestre i amb un import inicial de 240 euros.
TIPUS D’INTERÈS
El préstec per l’adquisició d’habitatge habitual  i el préstec per a canvi d’habitatge habitual tindran durant el primer semestre de 2007 i amb efectes de l’1 de gener, tant per a les 4 primeres anualitats com per a la cinquena, un tipus d’interès del 2,66% (el 70% de l’Euribor d’octubre, tal com estableix el Conveni)
El tipus d'interès del préstec per atencions diverses, durant el 2007, serà del 3,799%.

18 de gener de 2007 – com. 1/07