2006, UN ANY DE FRUITS ESCASSOS

Archivado en Comunicats

Caixa Sabadell - Comunicats

2006, UN ANY DE FRUITS ESCASSOS


L’any que estem a punt d’acabar s’ha produït un fet fonamental a casa nostra: el relleu en la Direcció General (amb tot el canvi d’organigrama) i el desenvolupament del nou Pla Estratègic que ha de regir en els propers tres anys i que, entre altres fites, ens portarà a obrir 90 oficines més, la meitat d’elles fora de Catalunya, concretament a Madrid i al País Valencià.


pdf
print
pmail

Pel que fa a les relacions laborals el canvi en la Direcció General ens està portant a una certa sequera, tant en la participació dels representants dels treballadors com en la consecució d’acords. És ben cert  que l’esprint de finals de 2005,  que va culminar amb la signatura del pacte del pla de pensions el gener de 2006, va ser un acord satisfactori per ambdues parts, però durant la resta de l’any hem pogut donar concreció a ben poques coses.

 

Tot i així, s’ha aconseguit una nova distribució de les pagues de la nòmina que beneficia clarament els empleats amb els salaris més baixos, i estan molt avançades les converses sobre mesures de conciliació i igualtat d’oportunitats.

 

El 2006 també ha estat any d’eleccions sindicals i ens felicitem, tant per l’alta participació com pel recolzament majoritari a les candidatures de CCOO. Aquest desembre s’ha constituït el nou Comitè d’Empresa, que

és reflex de l’actual estructura de la plantilla: més jove i més femenina.

 

 

2007 TINDREM “UN NOU RUMB” EN LES RELACIONS   LABORALS?

 

Des de la Secció Sindical de CCOO volem portar endavant molts temes l’any 2007 (conciliació, assetjament, nou model de desenvolupament professional, consolidació i classificació d’oficines, usuaris pvd’s i mesures de seguretat...) i estem fermament convençuts que només amb la participació efectiva del personal es poden assolir els nous reptes que planteja la Direcció. “Participar” vol dir tenir o prendre part en una cosa, tant a l’inici com durant i després del procés concret.

 

Els òrgans de representació dels treballadors existim i tenim les funcions que ens determina la legislació. Entre aquestes també està la de participar en el desenvolupament de l’empresa, més encara en una Caixa d’estalvis on no existeix cap propietari. Sembla ser que la Direcció està oblidant-ho i que la solidaritat, il·lusió, voluntat i compromís només la demana, però no la ofereix.

 

Malgrat tot això, la Secció Sindical de CCOO ens continuem comprometent, com hem fet sempre, a treballar en la línia del diàleg i l’enteniment per aconseguir les fites proposades, beneficiant al personal i a la pròpia Institució.

 

 

 

FELIÇ ANY 2007 PER A TOTHOM!!!

 

 

 

Sabadell, 29 de desembre de 2006