Archivado en Comunicats, Salut Laboral

AVALUACIONS SSCC

Caixa Sabadell - Comunicat

Com heu pogut comprovar el dies 29 i 30 de novembre el “Servicio de prevención de las cajas de ahorros” (SPMCA) ha realitzat les avaluacions de riscos laborals de serveis centrals. L'avaluació de riscos és el procés mitjançant el qual l'empresa té coneixement de la seva situació respecte de la seguretat i salut dels treballadors.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

L'avaluació de riscos inclou diverses fases diferenciades i consecutives:

·         la identificació dels factors de risc i les deficiències originades per les condicions de treball. Segons la llei de prevenció les condicions de treball abasta no tan sols les condicions materials (locals, equips, instal·lacions, etc.) i ambientals (contaminants físics, químics o biològics) sinó també les que tenen a veure amb l'organització del treball i el contingut de la tasca efectuada.

·         l'eliminació dels factors de risc i deficiències que siguin evitables

·         la valoració dels factors de risc no evitables

·         la proposta per controlar, reduir i eliminar, sempre que sigui possible, tant els factors de risc com els riscos associats.

 

Des de Comfia-CCOO considerem que la prevenció dels riscos laborals ha de ser una activitat multidisciplinària, i no es pot reduir als riscos clàssics (els riscos de seguretat). Els riscos derivats de les condicions ambientals (riscos higiènics), de les condicions organitzatives (riscos psicosocials) o de la manca d'adaptació de les condicions de treball a la persona (riscos ergonòmics) són tant o més importants que els de seguretat i, per tant, s'han de tractar amb la mateixa profunditat que aquests últims.

 

Però abans de iniciar les avaluacions el que hem de tenir és una relació dels llocs de treball que hi ha a serveis centrals, relació que venim reclamant des del juny de 2005, data en què també vàrem reclamar que s’haurien de fer les avaluacions de serveis centrals.

 

Ara, sense tenir la relació dels llocs de treball i quan estem iniciant un projecte de racionalització d'espais als serveis centrals, se’ns comunica a corre cuita que ve el “servició de prevención mancomunado de las cajas de ahorros” a fer les avaluacions. El que implica que s'avaluaran llocs de treball que properament es canviaran de ubicació i per tant s'hauran de tornar a avaluar. Considerem aquesta actuació com una forma de complir l'expedient i no una voluntat de coneixement de les condicions laborals dels treballadors.

 

Per tot això, i perquè la metodologia utilitzada no ens proporciona confiança en quant al seu resultat, els delegats de prevenció de Comfia-CCOO no han acompanyat a la tècnica del “servicio de prevención mancomunado de las cajas de ahorros” en aquestes avaluacions.

 

Esperem també un canvi de rumb en les actuacions de la Direcció de Caixa Sabadell en temes de seguretat i salut. Cal coordinació entre els diferents departaments i sobretot planificació de la prevenció, per tal d’arribar a un conjunt coherent que hi integri el factor tècnic, l’organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.

 

No fos el cas que el vaixell se’ns tornes una galera.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es