Archivado en Comunicats, Salari

NOVA DISTRIBUCIÓ DE LES PAGUES

Caixa Sabadell - Comunicat

Avui s’ha signat amb la Direcció l’acord de nova distribució de les pagues extraordinàries. Fins ara, les 18’5 pagues (sou base + antiguitat) es distribuien de la següent manera:


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

 

 

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Set

Oct

Nov

Des

Total

2

1,5

2

1

1

2

2

1

2

1

1

2

18,5

                

 

Aquests darrers mesos hem negociat amb la Direcció la distribució més regular de les pagues per tal de dotar de major estabilitat econòmica els empleats amb salaris inferiors quedant distribuïdes en 14 pagaments a partir de gener de 2007:

 

 

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Set

Oct

Nov

Des

Total

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

2,375

1,375

1,375

1,375

1,375

1,375

2,375

18,5

 

 

Així també es redueix dràsticament l’efecte negatiu de la proporcionalitat de les pagues extres durant el primer any com a empleat de la Caixa, millorant substancialment el salari percebut.

 

Aquest canvi de meritació en les pagues extraordinàries, també comporta una liquidació de la part de pagues extres meritades l’any 2006 i no cobrades. Per tant, el 15 de gener vinent, cobrarem un import equivalent a 3,66 pagues (salari base + antiguitat).

 

Sabadell a 8 de novembre de 2006.

 

 

COMFIA-CCOO  compromesos amb tu

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es