Archivado en Comunicats, Salut Laboral

SALUT LABORAL

Caixa Sabadell - Comunicat

Des de fa anys CCOO hem estat treballant en dues línies prioritàries en matèria de prevenció de riscos laborals en el sector d'estalvi: La prevenció dels riscos psicosocials i La prevenció dels riscos com a usuaris de pantalles El setembre de 2005 arrel de la insistència de CCOO en el tema de Salut Laboral vàrem aconseguir que el Ministeri de Treball i Assumptes Socials iniciés accions inspectores a les 34 caixes adherides al Servei de prevenció mancomunat de les caixes d'estalvi (SPMCA), entre elles Caixa Sabadell, a través de la Inspecció de treball.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Les actuacions inspectores s'han centrat bàsicament en els següents aspectes:

 

·         Comprovar la insuficiència dels mitjans i funcionament del SPMCA.

 

El SPMCA te 8 tècnics per donar servei a 34 Caixes que representen 16.400 oficines i 84.000 treballadors repartits per tot Espanya. Dotació del tot insuficient per realitzar la seva tasca.

 

·         La consideració de usuaris de Pantalles de visualització de dades (PVDs).

 

El SPMCA i la Direcció de Caixa Sabadell han decidit que no som usuaris de pantalles visualització de dades basant-se en un informe fet a 36 treballadors de Caixa de Pensions.

 

Ha passat un any des de la primera reunió amb la Inspecció de treball en la que es va instar a la Direcció i al SPMCA a arribar acords amb la representació dels treballadors. Una de les directrius que va donar la Inspecció per determinar els treballadors que són usuaris de PVDs és la de fer una classificació general dels llocs de treball, cosa que avui dia a Caixa Sabadell, encara no han estat capaços de fer-la.

 

Després de diverses negociacions i davant la negativa del SPMCA i de les Direccions a modificar la seva postura, la Inspecció de treball ens va citar el 20 de setembre de 2006. Lluny de voler arribar a cap acord la Direcció de Caixa Sabadell ha interposat un contenciós administratiu argumentant que la Inspecció de treball de Catalunya no és competent en la matèria.

 

Tampoc consideren l'atracament com a risc laboral, ni que hi hagi riscos psicosocials (assetjaments, estrès ...) susceptibles de prevenir en la nostra professió. Emparant-se en que tots aquests temes estan a la Inspecció de treball, no fan res.

 

No entenem la política dilatant i despreocupada de Caixa Sabadell en els temes relacionats amb la seguretat i salut dels treballadors. No podem considerar-nos una empresa socialment responsable si no comencem pels propis treballadors, el millor actiu de la Caixa segons paraules de la Direcció. Actualment els preocupa més la reducció de despeses que la inversió en seguretat i salut.

 

A l'espera que aquest procés finalitzi, et proposem millorar les teves condicions de salut seguint les recomanacions d'ergonomia per l'ús dels equips amb pantalles de visualització de dades que trobaràs al portallapis adjunt.

 

Tot seguit us relacionem diverses millores que des de CCOO i en el Comitè de Seguretat i Salut anem aconseguint:

 

Reposa-peus: Totes les oficines amb el mostrador nou han de tenir els reposa-peus en forma de L i ser de una sola peça, els que encara no el tingueu heu de demanar que us el canviïn. Els que esteu en una taula individual si ho necessiteu també podeu sol·licitar un reposa-peus.

 

Reposa-canells: Si creieu que el necessiteu també el podeu demanar, no cal esperar a que ens facin mal els canells, ja que el que hem de fer és prevenir.

 

Porta-pòsters: Tots els porta-pòsters que estan penjats per cables s'han de canviar per uns de peus. Per tant, si teniu problemes per canviar els pòsters podeu demanar que us canviïn els porta-pòsters. A les oficines noves ja s'estan col·locant els porta-pòsters de peus.

 

Revisions Mèdiques: A partir del gener de 2007 la revisió mèdica es farà en un sol dia i amb la següent freqüència:

 

Una revisió als empleats de nou ingrés un cop transcorreguts 9 mesos d'antiguitat a CS.

Una revisió cada tres anys als menors de 30 anys.

Una revisió cada dos anys entre els 30 i 45 anys.

Una revisió cada any als majors de 45 anys.

 

Al ser la revisió en un sol dia el metge no tindrà els resultats de les anàlisis, per tant hem demanat que s'informi als empleats que en cas de tenir alguna incidència en la revisió poden demanar al Servei Mèdic visita a l'especialista mitjançant la Pòlissa de complement de diagnòstic.

 

Manual de Seguretat: Les preguntes i aclariments que ens vau enviar s'han condensat en 19 preguntes que vàrem traslladar a la Direcció el passat 23/03/06. Han passat 6 mesos i encara estem a l'espera de la resposta. Però recordeu que a finestreta només es poden tenir 3.000 euros i que si passa algun incident i tenim més diners el responsable és el caixer per no seguir la normativa.

 

Podeu trobar més informació a les actes del Comitè Únic de Seguretat i Salut (CUSS) que estan penjades a la Intranet – Portal de l'empleat – Prevenció de riscos laborals – Actes CUSS.

 

Aquest processos són llargs, però esperem que finalment serveixin per a millorar les condicions que ens afecten en l'àmbit de la salut. Des de CCOO seguim fent esforços perquè això sigui així.

 

 

Octubre de 2006

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es