Archivado en Comunicats

Plataforma del Conveni Col路lectiu d'Entitats Financeres 2007


Reuni贸 Conveni Col路lectiu d'Entitats Financeres 2007. En aquesta reuni贸 els sindicats hem presentat la Plataforma principal davant la Patronal, per al nou conveni col路lectiu.


pdf
print
pmail

- Conveni per a dos anys 2007/2008

- Increment Salarial: IPC real +1 punt amb Cl脿usula de Revisi贸 Salarial per a cada any. Augment inicial d'inflaci贸 prevista + 1 punt.

- Reducci贸 de la Jornada en 8 hores fins a les 1710 en la vig猫ncia del conveni, verificant-se la reducci贸 com millora en el gaudi de reduccions hor脿ries lligades a la setmana de festes locals o regionals, sempre que aquest ja implementat en acord d'empresa, o en defecte d'aix貌 un dia m茅s de vacances.

- Classificaci贸 .Modif. art.11 perqu猫 els 6 anys de de termini de promoci贸 al nivell superior sigui en 5 anys.

- Assimilaci贸 salarial al Grup IIC del personal pertanyent al Grup IIIA, que dugui 20 anys en aquesta 煤ltima categoria.

- Plus d'Apoderament (Art 9.2).Eliminar la consideraci贸 de la categoria com l铆mit, de tal manera que es pagui sempre, mentre s'exerceixi l'apoderament, el nivell immediatament superior inclusivament quan suposi que sigui el C del Grup immediatament superior.

- Establiment d'una ajuda de menjar de 7 Euros en les empreses que realitzen jornada partida i en els sup貌sits en els quals, segons el text de l'actual conveni, no es paguen dietes.

- Ajuda de Guarderia (60 Euros mes) fins als 3 anys (Proposta de Text)

- Contractaci贸: Nou article: L铆mits Temporals per a la successi贸 de contractes de durada determinada (Proposta de Text)

- Afegir en els permisos sense sou (Art. 20) els seg眉ents sup貌sits que permetin sol路licitar anualment un perm铆s amb una durada de fins a un mes, per als treballadors que duguin un temps superior a un any de servei en l'empresa:

- La cura d'un fill menor de 8 anys o d'un ascendent, que convisqui amb el treballador, no ocupi cap activitat retribu茂da i sofreixi d'un grau sever de depend猫ncia, en el cas que aquests fills o ascendents inici茂n una malaltia aguda greu o requereixin hospitalitzaci贸.

- Sotmetre's a t猫cnica de reproducci贸 assistida.

- El trasllat a l'estranger per a realitzar els tr脿mits d'una adopci贸 internacional.

- Regulaci贸 de les reduccions de jornada per cura de menors o discapacitats amb reducci贸 del salari. Incloure els sup貌sits de naixements prematurs o hospitalitzaci贸 post-naixement ( Proposta de Text)

- Perm铆s de Maternitat de 15 dies

- Nou Article amb el redactat dels permisos retribu茂ts per a poder incloure les seg眉ents millores: (Proposta de Text)

- Que el perm铆s de 15 dies naturals en cas de matrimoni, es pugui acumular al per铆ode de vacances.

- Que el perm铆s de dos dies naturals en casos de naixen莽a de fills, s'estengui als casos d'adopci贸, amb acolliment familiar o preadopt铆vo. Perm铆s de 28 dies naturals en cas de part M煤ltiple i dret a gaudi per part del pare, i extensi贸 del perm铆s en casos d'adopci贸 o acolliment.

- Que en el perm铆s de dos dies de malaltia o hospitalitzaci贸, es consideri malaltia greu aquella que exigeixi intervenci贸 quir煤rgica incloent la cirurgia ambulatoria amb anest猫sia general.

- Que els treballadors amb fills discapacitats tinguin dret a un perm铆s retribu茂t per a assistir a reunions de coordinaci贸 ordin脿ria amb finalitats psicopedag貌giques amb el centre d'educaci贸 especial o d'atenci贸 preco莽, on rebi tractament el fill o filla, o b茅 per a acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l'脿mbit sanitari que hagi d'efectuar-se dintre de la seva jornada laboral.

- Regular addicionalment, la possibilitat d'acollir-se a exced猫ncies for莽oses per a atendre a cura de menors discapacitats, adopcions internacionals de llarga durada o situacions familiars de depend猫ncia. Per铆ode m脿xim d'exced猫ncia dos anys ( Proposta de Text)

- Asseguran莽a de Vida: Fixar el capital de la garantia per Incapacitat professional total i permanent absoluta en 14.000- Euros.

- Creixement del segur de vida al mateix ritme que les taules del conveni.

- Manteniment de les condicions dels Pr茅stecs concedits als empleats en exced猫ncia fins a la seva reincorporaci贸. Incloure sup貌sits de reducci贸 de jornada mantenint les condicions del pr茅stec com si treball茅s a jornada completa.

- Salut Laboral: Nou article que reguli la Protecci贸 a la Maternitat ( Proposta de Text) - Salut Laboral: Inclusi贸 de Protocol de Pantalla de Visualitzaci贸 de Dades.

- Nou Article: Dret laborals de les treballadores v铆ctimes de la viol猫ncia de g猫nere. (Proposta de Text).

- Nou Article: Assetjament Sexual. ( Proposta de Text).

- Inclusi贸 en les compet猫ncies de la Parit脿ria, la facultat d'adequar el text articulat del conveni, a les disposicions de la futura llei d'igualtat, i aquelles altres disposicions en mat猫ria de conciliaci贸 que poguessin dictar-se durant la seva vig猫ncia.

- Inclusi贸 en els Tribunals de mediaci贸 de la CCAA en conflictes d'脿mbit regional


Aquesta plataforma va ser presentada pels Sindicats a la Patronal amb data 21/11/06, van prendre nota d'ella, ens van empla莽ar per a una pr貌xima reuni贸 el 19/12/06, no ens van indicar que ells tamb茅 ens anaven a proposar alguna sorpresa. 2陋 REUNION AMB DATA 19/12/06 Ens reunim per a continuar amb les negociacions i la Patronal ens va contestar a part del proposat pels Sindicats, referent a la part econ貌mica.

- Ens concedirien l'IPC real, sense cap % addicional, per a Sou, Plus de Transport, Kilometratge, dietes etc.

- Els triennis com sempre congelats.

- L'煤nica cosa que van indicar 茅s que van a estudiar l'ajuda de Guarderia. Quant a l'assumpte d'escur莽ar les dist脿ncia quant al canvi de categories en el Grup III, ens van indicar que No Quant al canvi que se sol路licito d'apoderament, tamb茅 ens van indicar que NO I quant a la proposta d'Assimilaci贸 Salarial quan un empleat dugui m茅s de 20 anys en l'anterior categoria, ens van dir que NO De la resta del proposat ho tractarem en pr貌ximes reunions

- Estudiessin el tema relacionat amb l'Ajuda de Guarderia. Ens van presentar la sorpresa que ens van indicar en la primera reuni贸, que a ells m茅s els interessa parlar de: Per铆ode de Prova, Trasllats i Contractes Eventuals. Sobre les 15 hores es va aixecar la taula, amb la finalitat de seguir les negociacions el dia 23/1/07.Per tot l'anteriorment indicat, crec que hem de reflexionar sobre la Negociaci贸 Col路lectiva i sobre els obstacles i dificultats creixents que la representaci贸 dels treballadors troba a l'hora d'arribar a un acord amb la Patronal, i que aquest any es presenta dif铆cil i dura. I com tots sabem els Representants dels Treballadors tenim l'obligaci贸 de seguir barallant pel conveni, PER脪 NO UN CONVENI QUALSEVOL. Desembre 2006.