Archivado en Comunicats, Eleccions Sindicals

Els fets ens avalen (V)

Assegurança d'amortització, ajut d'estudis...


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail
ASSEGURANÇA D’AMORTITZACIÓ

La Direcció de Caixa Laietana, obligava a la contractació d’una assegurança d’amortització per gaudir del Préstec de Conveni anomenat d’Atencions Diverses, mentre que el Conveni no ho contemplava així. Ha costat molts anys de reclamacions i per fi avui ja podem dir que tothom pot gaudir d’aquest préstec sense el peatge obligatori de l’assegurança.

Això ha estat possible pel recolzament rebut per part de tot el SINDICAT DE D'ESTALVI DE CCOO. El Sindicat en converses a nivell estatal va fer possible que la nostra Direcció rectifiqués, i modifiqués una normativa que era contrària al Conveni.

AJUT D'ESTUDIS

El Conveni estableix ajuts als empleats/empleades per estudi propis o bé per tenir fills i/o filles fins als vint-i-cinc anys. Aquest ajut es gaudeix a casa nostra prèvia sol·licitud al Departament de Recursos. No hi havia problema si es demanava en els terminis corresponents, però si per oblit o força major no es reclamava aquest ajut dins de l’any natural, la Caixa, ni reclamant-li amb posterioritat, no volia fer el pagament corresponent.

La SECCIÓ SINDICAL DE CCOO, va detectar aquesta anomalia i, després de diverses entrevistes amb els responsables del Departament de Recursos, es va aconseguir solucionar aquesta qüestió. Per fi, la Caixa, ha entès la situació i els nostres arguments han estat tinguts en compte, la qual cosa ha suposat no perdre allò que per Conveni ens pertocava.

Com veieu, són detalls (importants) que estaven sense resoldre a casa nostra i, mercès al treball de la SECCIÓ SINDICAL DE CCOO, avui i per sempre ha estat feliçment resolts.

EL PROPER DIA 22, VOTA CCOO, VOTA COHERÈNCIA

VOTA FETS, NO PARALUES, VOTA CC.OO.

AMB CCOO, DIJOUS TARDA, FESTA JA


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es