Archivado en Comunicats, Eleccions Sindicals

Els fets ens avalen (V)


Asseguran莽a d'amortitzaci贸, ajut d'estudis...


pdf
print
pmailASSEGURAN脟A D聮AMORTITZACI脫

La Direcci贸 de Caixa Laietana, obligava a la contractaci贸 d聮una asseguran莽a d聮amortitzaci贸 per gaudir del Pr茅stec de Conveni anomenat d聮Atencions Diverses, mentre que el Conveni no ho contemplava aix铆. Ha costat molts anys de reclamacions i per fi avui ja podem dir que tothom pot gaudir d聮aquest pr茅stec sense el peatge obligatori de l聮asseguran莽a.

Aix貌 ha estat possible pel recolzament rebut per part de tot el SINDICAT DE D'ESTALVI DE CCOO. El Sindicat en converses a nivell estatal va fer possible que la nostra Direcci贸 rectifiqu茅s, i modifiqu茅s una normativa que era contr脿ria al Conveni.

AJUT D'ESTUDIS

El Conveni estableix ajuts als empleats/empleades per estudi propis o b茅 per tenir fills i/o filles fins als vint-i-cinc anys. Aquest ajut es gaudeix a casa nostra pr猫via sol路licitud al Departament de Recursos. No hi havia problema si es demanava en els terminis corresponents, per貌 si per oblit o for莽a major no es reclamava aquest ajut dins de l聮any natural, la Caixa, ni reclamant-li amb posterioritat, no volia fer el pagament corresponent.

La SECCI脫 SINDICAL DE CCOO, va detectar aquesta anomalia i, despr茅s de diverses entrevistes amb els responsables del Departament de Recursos, es va aconseguir solucionar aquesta q眉esti贸. Per fi, la Caixa, ha ent猫s la situaci贸 i els nostres arguments han estat tinguts en compte, la qual cosa ha suposat no perdre all貌 que per Conveni ens pertocava.

Com veieu, s贸n detalls (importants) que estaven sense resoldre a casa nostra i, merc猫s al treball de la SECCI脫 SINDICAL DE CCOO, avui i per sempre ha estat feli莽ment resolts.

EL PROPER DIA 22, VOTA CCOO, VOTA COHER脠NCIA

VOTA FETS, NO PARALUES, VOTA CC.OO.

AMB CCOO, DIJOUS TARDA, FESTA JA