Archivado en Comunicats, Eleccions Sindicals

Els fets ens avalen (III)


Concatenació de contractes i antiguitat (més de 280 empleats i empleades gaudeixen d’aquesta millora )


pdf
print
pmail
CC.OO va detectar i denunciar davant la Direcció de Caixa Laietana, (Setembre-2004) les irregularitats existents en l’aplicació de la data d’antiguitat de molts companys i companyes que havien tingut diversos contractes amb l’Entitat. La Direcció, després de les converses mantingudes amb CC.OO, va reconèixer les irregularitats, rectificant les concatenacions de contractes fins a 20 dies hàbils el mes d’Octubre del 2004.

Aquesta reclamació ha tingut efectes en triennis, nivells i en el cobrament de certes pagues, així con en la previsió social. ( En alguns casos concrets la millora de l'antiguitat ha estat de quasi 3 anys ).

Per les dades que CC.OO ha pogut contrastar, el total de persones beneficiades ha estat d’uns 280, distribuïts de la següent manera:

Personal dels Departaments Centrals  50
Personal de la xarxa d’oficines          230                   

                              TOTAL: 280

                              HOMES    130
                              DONES    150A més, com ja sabeu, CC.OO. ha posat un altre Conflicte Col·lectiu contra la Direcció de la Caixa per aconseguir el reconeixement de tot el temps treballat amb contractes temporals, independentment de la durada dels intervals entre contractes.

EL PROPER DIA 22, VOTA CCOO. VOTA COHERENCIA

VOTA FETS, NO PARAULES. VOTA CC.OO.

DIJOUS TARDA, FESTA JA