Archivado en Comunicats

Caixes d'Estalvi: El Conveni a punt de publicar-se


El Conveni Col路lectiu de les Caixes d'Estalvis, signat el 29 de desembre de 2003, va ser rem猫s el 2 de gener de 2004 a la Direcci贸 general de Treball per a la seva homologaci贸 i posterior publicaci贸 en el Butllet铆 Oficial de l'Estat. La Direcci贸 general, que revisa el contingut de tots els convenis, ha tingut en aquesta ocasi贸 m茅s treball de l'habitual, doncs per primera vegada des de 1982 hem enviat un text ref贸s complet i no un acord on nom茅s es recollien les modificacions dels pactes en convenis anteriors i les disposicions sobre algun aspecte no contemplat abans.


pdf
print
pmail
El proc茅s, doncs, ha estat m茅s labori贸s i ha motivat que el Conveni encara no s'hagi publicat en el B.O.E., situaci贸 que no 茅s nova: el Conveni 95-97 es va signar al desembre de 1995 i no va veure la llum oficial fins el 8 de mar莽 de 1996, doncs alguns dels seus preceptes es relacionaven directament amb noves disposicions legals i van requerir una revisi贸 a fons per part de la D.G.T.

En el cas que ens ocupa, el del Conveni 2003-2006, la causa fonamental del retard ha estat l'objecci贸 de l'autoritat laboral a l'acord d'acumulaci贸 del perm铆s per lact脿ncia en dies complets, a continuaci贸 de la baixa per maternitat. La D.G.T. ent茅n que aquest acord suposa renunciar a un dret legal del fill o filla, aix铆 que no l'admet i ens demana la seva retirada del Conveni, si b茅 es compromet a canviar de criteri si prosper茅s un recurs, actualment en tr脿mit en l'Audi猫ncia Nacional, sobre una q眉esti贸 similar continguda en altre conveni col路lectiu. Com a conseq眉猫ncia d'aix貌, es modifica part de l'article 38.f i desapareix la disposici贸 transit貌ria 7陋.

Amb independ猫ncia de l'anterior, l'acord original sobre acumulaci贸 del perm铆s de lact脿ncia s'aplicar脿, en totes les caixes, a partir de l'entrada en vigor del Conveni Col路lectiu, tal com s'establir脿 en un acord sectorial subscrit pels signants del Conveni.

A part d'aquesta q眉esti贸 de fons, la D.G.T. ha suggerit, i s'han acceptat, algunes modificacions pr脿cticament formals que milloren la redacci贸 fins ara vigent, i no revisada des de fa anys, d'alguns aspectes del Conveni. Per exemple: la inclusi贸 en el text del que era una decisi贸 interpretativa consensuada entre les parts sobre jornada i horari en els contractes temporals (article 31.6); la desaparici贸 de la refer猫ncia a l'autoritat laboral all铆 on la llei no la contempla (article 36.1); la concreci贸 en l'acc茅s a l'exced猫ncia per maternitat/paternitat (article 57.3) o la refer猫ncia legal de l'objecci贸 de consci猫ncia (D.A. 10陋.2). I aix铆 fins una desena de variacions de car脿cter t猫cnic.

A pesar del retard formal, una gran majoria de caixes han aplicat ja la revisi贸 salarial i la dels pr茅stecs, el que ens sembla una mesura raonable i de sentit com煤. Cal lamentar, no obstant aix貌, que algunes no l'hagin fet, provocant una espera i un malestar innecessaris entre les plantilles afectades.