Archivado en Ocupacio

Em poden facilitar un model de baixa voluntària en el treball?
pdf
print
pmail

En principi no existeix cap model formal per a la comunicació de la baixa voluntària a li empresa. Has de comunicar que desitges causar baixa, la data de la comunicació i la data en d'aquesta baixa És recomanable presentar-la a l'empresa per duplicat per a tenir un justificant de recepció signat i segellat.

D'aquesta manera queda constància de la recepció perquè després no hagi problemes a l'hora de cobrar la liquidació. Has de respectar el termini de preavís (habitualment quinze dies, encara que el conveni pot establir altre), encara que l'únic efecte de no fer-lo es produïx en la quantia de la liquidació.