Archivado en Campanyes

COMFIA celebra el 10è aniversari de la creació de la seva web amb més d’1 milió de pàgines mensuals

Ambdues pàgines tenen un grau d’accessibilitat de 9 aproximadament entre una banda de l’1 al 10

Les dues webs de la federació (comfia.net i comfia.info) són la segona i tercera webs sindicals del país respectivament, superades únicament per la del confederal de CCOO


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,


pdf print pmail

El desembre de 1996, la Federació Estatal de Banca i Estalvi de CCOO (FEBA, antecedent de COMFIA), presentava la seva pàgina web a la xarxa (www.feba.es), esdevenint la primera pàgina sindical de l’Estat Espanyol. Des de les 500 visites mensuals d’aquell desembre, la pàgina web de Comfia ha anat creixent en visites i en documentació, arribat fins a 1.250.000 el nombre de pàgines servides al mes de novembre de 2006 i a gairebé 9 milions el nombre de pàgines que han estat visitades entre les dues webs de la federació durant els 11 mesos d’aquest any. L’any 2005 van ser 700.000 les pàgines visitades el mateix mes de novembre i gairebé 7 els milions de pàgines de l’any.

Aquestes dues webs (comfia.net i comfia.info) es troben en els llocs 67.000 i 71.000 respectivament del rànking Alexa, essent aquestes la segona i tercera webs sindicals del país respectivament, superades únicament per la del confederal de CCOO, que es troba al lloc 38.000. La pàgina web del confederal de UGT ocupa el quart lloc, trobant-se en el lloc 75.000. I en comparació amb altres sindicats estrangers, també estem dels primers (vegeu taula).

La web comfia.info funciona des de fa 4 anys i dóna a més dos serveis gratuïts de notícies que s’envien diàriament i setmanalment per correu electrònic als subscriptors (les altes i les baixes es fan directament des de la web).

Una altra característica de les webs de COMFIA és la seva accessibilitat, ja que han estat dissenyades per a facilitar el seu accés i navegació a tots els col•lectius que, per diferents motius, acostumen a trobar-se amb barreres que els hi impedeixen o dificulten (invidents, navegadors diferents a Internet Explorer, amplada de banda, etc.).

Ambdues pàgines tenen un grau d’accessibilitat de 9 aproximadament entre una banda de l’1 al 10, mentre que a Espanya la resta de sindicats a excepció del confederal de CCOO suspenen per sota del 5 (veure taula; entre parèntesis, les webs que, a més d’inaccessibles no permeten una anàlisi completa). A més, disposa d’una versió exclusivament de text.

Adjuntem la taula amb diferents sindicats o partits a la qual s’indica el lloc que li assigna Alexa, empresa que recopila informació sobre més de 4.500 milions de pàgines web. L’esmentada informació, que s’actualitza totalment cada 60 dies, ocupa més de 500 Terabytes (volum d’informació 10 vegades superior a la de la Biblioteca del Congrés dels EEUU) i creix a un ritme de 30 Terabytes per mes. Mitjançant una sèrie de complexos processos, i després d’analitzar milions de dades, Alexa calcula el tràfic dels llocs d’Internet, els classifica segons la seva importància i en determina la posició al rànking mundial.

La posició d’un lloc web al rànking es basa en les dades de tràfic acumulades durant un període de tres mesos i té en compte tant el nombre d’usuaris (reach) que visita un lloc, com el de pàgines visitades (page views).

Amb més de 40.000 pàgines d’informació, les pàgines web de Comfia són i pretenen seguir essent no només una referència, sinó una eina útil per a tots els treballadors i treballadores que utilitzen Internet tant per a la seva feina com al seu temps d’oci.

Taula del Rànking d’Alexa i d’Accessibilitat de pàgines web

Web organització Lloc a Alexa Accesibilitat
Sindicats espanyols
Comfia.net
67000
9,3
Comfia.info
71000
8,6
CCOO (confederal)
38000
6,5
UGT
75000
¿3,5?
Sindicats estrangers
DGB-Alemania
339000
4,6
CUT-Brasil
575000
¿3,0?
AFL-CIO -EE.UU.
122000
3,6
CGT-Francia
325000
2,8
TUC-Gran Bretaña
241000
5,7
CGIL-Italia
88000
2,6
Solidarnosc-Polonia
540000
3,2
Partits polítics
PSOE
71000
4,6
PP
63000
¿2,9?
IU
411000
¿4,0?

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es