Archivado en

Comunicat / 25 Novembre 2006 - Sogeti

25 Novembre - Dia internacional per a la eliminació de la violència contra les dones

En tot el món, les dones han estat i són les principals víctimes de diferents formes de violència. No s’agredeix a un igual, només des de l’òptica de la desigualtat és possible comprendre la violència exercida contra les dones.


Este artículo se publicó originalmente en Sogeti (Seccion Sindical Sogeti) ,


pdf print pmail

Fins fa poc es considerava la violència exercida contra les dones com quelcom privat que succeïa dins la família i sobre el que la societat no tenia capacitat d’actuació, subscrivint el no veure, no escoltar i callar. Però cada vegada que “no veiem els cops als rostres de les dones, no sentim els seus crits d’auxili i callem” estem contribuint a perpetuar aquesta xacra social que atempta contra la vida de les dones. A Espanya, en el que portem d’any, 59 dones han estat assassinades per les seves parelles o ex parelles (dades de l’Instituto de la Mujer, a 31/10/2006). Elles, les mortes, són les nostres germanes, filles, amigues, veïnes, companyes de feina... Entre totes i tots hem de trencar el cercle de la por, el mur de silenci. La violència de gènere segueix sent una amenaça quotidiana per a les vides i el benestar de les dones.

La violència contra les dones es presenta de maneres força diverses: violència domèstica a la intimitat de la llar (cops, abús sexual de les nenes, privació d’aliments, violació per part del cònjuge); violència al lloc de feina (assetjament sexual), i arriba fins la violència com arma de guerra en situacions bèl·liques, on es cometen violacions i altres formes d’explotació sexual contra les dones. No coneix límits.

La violència en l’àmbit de la llar deriva en serioses conseqüències per a la salut física i mental de les dones. Des del més visible, com fractures, pèrdues de visió o d’audició i assassinats, fins allò invisible, com la baixa autoestima, alta incidència d’estrès, atacs de pànic, alcoholisme, depressió i suïcidi. Tot plegat són conseqüències fatals derivades de la violència que pateixen les dones i que repercuteixen també a la seva vida laboral. A més, la violència de gènere fa que les dones que la pateixen siguin menys productives, i que en moltes ocasions no s’atreveixin, o directament no puguin anar al lloc de feina, per les seves lesions físiques. En tots els casos, els agressors impedeixen i dificulten el desenvolupament personal i professional de l’agredida.

Si estàs patint una situació de violència a la teva llar, has de saber que t’emparen una sèrie de drets laborals que emanen de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral Contra la Violència de Gènere:

* Reducció de la jornada de treball.
* Reordenació del temps de treball (adaptació horària o horari flexible).
* Canvi de centre de treball a la mateixa localitat o trasllat a una altra de diferent.
* Possibilitat de suspensió voluntària del contracte de treball amb dret a prestació per desocupació.
* Extinció voluntària del contracte de treball amb dret a prestació de desocupació
* Reconeixement de causa justificada les absències o faltes de puntualitat motivades per situacions físiques o psicològiques, acreditades pels serveis socials o de salut.
* Protecció davant l’atur.

L’assetjament sexual a la feina és una forma més de violència contra les dones, que històricament s’ha silenciat. Pot comprendre una àmplia gamma de conductes, que van des de les bromes o comentaris degradants envers les dones fins l’atac sexual. Les dones en situació més vulnerable (sotmeses a una precarització més gran a la feina, mares solteres, dones divorciades, vídues, etc.) són més proclius a ser assetjades sexualment, però l’assetjament sexual a la feina es produeix també en sectors laborals no precaritzats, com ara banca, sanitat, ensenyament, etc., i afecta també a dones amb una alta preparació acadèmica i, fins i tot, a dones que ocupen llocs de responsabilitat. En l’àmbit laboral, la taxa d’absentisme entre les víctimes d’assetjament sexual és molt elevada, i és imprescindible que les empreses es comprometin a garantir a la feina un ambient lliure de violència. L’assetjament sexual a la feina està penalitzat per la llei, i no hem de ser testimonis muts del patiment de les campanyes que el pateixen.

A COMFIA-CCOO, reforcem el nostre compromís implicant-nos en la defensa de les dones víctimes de violència de gènere, des del nostre àmbit, garantint i millorant els drets relatius a les condicions laborals de les víctimes d’aquesta xacra social.

A més, estem abordant a les empreses la negociació de protocols d’assetjament sexual des de l’òptica de la prevenció d’aquestes conductes, ja que produeixen greus conseqüències per a la salut i, per tant, han de prevenir-se com qualsevol altre risc.

A COMFIA-CCOO treballem, dia a dia, per no haver de commemorar un altre 25 de novembre. Avançar en la igualtat entre homes i dones és l’únic camí per aconseguir eradicar la violència de gènere.

És un repte difícil, però no impossible.

Secretaria de la dona Comfia, novembre 2006

Afilia't a CC.OO.!

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es