Archivado en Comunicats

Jornada laboral: fets i no paraules.

comunicat

Us recordeu de quan treballàvem els dissabtes? Sí, allà per 1992. Més del 45% de les plantilles actuals no ho recordaran perquè ni tan sols tenien edat de treballar. CCOO volem que aquesta pregunta retòrica es transformi en ¿us recordeu de quan treballàvem els dijous a la tarda? TARDES DE DIJOUS FESTA JA !


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail


Per a CCOO la jornada laboral sempre serà un assumpte estratègic, perquè és la clau de la Conciliació de la Vida Laboral i Personal. I als fets ens remetem:
• En els anys 80, CCOO vam encunyar l'eslògan “Dissabtes festa, ja!” i vam començar la campanya per assolir-ho.
• El 1988, per contra, CSICA va subscriure un Conveni d'Eficàcia Limitada (El Pacte Extraestatutari) que va dividir les plantilles en diversos horaris.
• El 1992, CCOO impulsem i subscrivim el Conveni Col•lectiu pel qual, des de llavors, fem festa tots els dissabtes de l'any.
• UGT va trigar més d'un mes a decidir si se sumava a aquest Conveni. El dia que se signava, UGT s’hi va oposar en moltes caixes, editant un comunicat amb aquest titular: “RIP Els drets dels treballadors han mort avui”.
• Des de llavors, en successius Convenis Col•lectius i en acords d'empresa s'han anat reduint progressivament les tardes de dijous. En algunes caixes, com les d'Andalusia, s'ha suprimit totalment els dijous tarda, seguint el camí que va marcar CCOO en el Monte de Huelva y Sevilla.
• A més, per Conveni s'han ampliat els dies de permís fins a consolidar la cinquena setmana de vacances.
• També hem combatut constantment la prolongació de jornada. I, a iniciativa de CCOO, en algunes caixes, com Caixa Madrid, “la Caixa”, Caixa Girona o Caixa Terrassa s'ha reduït l'horari comercial perquè no es produeixin retards innecessaris en el tancament diari.
L'actuació futura de CCOO serà la continuació i la conseqüència lògica del que hem estat fent i defensant fins ara:
• Proposarem en el pròxim Conveni la festa de totes les tardes dels dijous de l'any. Aquest és el nostre objectiu i el nostre compromís amb tu.
• Impulsarem les mesures de conciliació que permetin guanyar espais de temps lliure, i molt especialment ampliar els permisos retribuïts i la facilitat per accedir a reduccions de jornada.
Els dubtes que altres atien, que sempre ofenen, no se sostenen amb la nostra trajectòria, però, sobretot, promouen la desunió de la plantilla i animen aels contraris, les direccions de les caixes. Parem-li els peus a la Patronal i, amb el teu vot, aconseguirem tots els dijous tarda festa.
17 de novembre, de2006 – com. 35/06

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es