Archivado en Comunicats, Previsio Social

Jubilacions Parcials. Situació davant la negativa de la Caixa a negociar

La Direcció busca excuses de mal pagador per no arribar a un pacte


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

El passat mes de juliol, CC.OO. va adreçar un escrit a la Direcció de la Caixa sol·licitant arribar a un pacte sobre la qüestió de les Jubilacions Parcials.

Els principals avantatges que suposava un acord, eren garantir el dret a la Jubilació Parcial per a tothom durant aquest període, amb unes condicions homogènies, sense arbitrarietats.

Ja que ambdues Seccions Sindicals coincidíem a valorar com a millor opció aconseguir un acord amb la Caixa, una delegació del Comitè es va entrevistar amb el Cap de Recursos.

La seva resposta va ser del tot taxativa, no hi haurà acord, però en la mesura de les possibilitats que els permeti el sistema, continuaran fent Jubilacions Parcials. És evident que ho continuaran fent perquè els surten els números, com des del principi ja els ho vàrem demostrar.

CC.OO. valora  negativament aquesta resposta, sobretot per la nul·la voluntat de la Direcció de la Caixa d'arribar a pactes en igualtat de condicions, amb un mínim respecte per a l'interlocutor.

Tots sabem que la Caixa només acostuma a pactar allò que li interessa, no perquè cregui en els nostres drets. Tan sols pacta quan té quelcom a guanyar o per a limitar expectatives. I aquest no era el cas.

En converses directes del Cap de Recursos amb membres de CC.OO, ens va manifestar que si retiràvem altres reivindicacions (les pagues voluntàries), podríem parlar. El mínim que es pot dir sobre aquest plantejament és que és del tot inacceptable.

Ja fa anys que CC.OO. reclama un acord sobre Jubilacions Parcials, abans que es comencés a parlar d'altres qüestions, i mai la Direcció de la Caixa ha volgut pactar. És evident que la seva intransigència actual, només és una excusa més de mal pagador.

Si es compleixen les previsions, el proper 1 de Gener entrarà en vigor una nova legislació que afectarà les Jubilacions Parcials.

Us intentarem explicar les característiques principals de les normatives, actual i la futura.

Normativa Actual
 
    -Edat mínima de Jubilació Parcial :  60 anys.
    -Percentatge màxim de reducció de jornada:  85%
    -La S.S. paga el mateix percentatge de pensió com si s'hagués jubilat als 65 anys
    -L'empresa paga el 15% del sou pel temps teòricament treballat.
    -Obligació de contractar un empleat en substitució del Jubilat Parcial, com a mínim amb contracte pel mateix temps que el de reducció del Jubilat Parcial.

A Caixa Laietana, el Jubilat Parcial té un complement addicional fins al 85% del seu salari real. Aquest complement pot arribar fins a un màxim del 110% del salari real durant tot el període de jubilació parcial.

També cal remarcar que la Caixa contracta el personal de substitució a temps complet.

Normativa a partir del proper 1 de gener.

Malgrat contemplar alguna limitació addicional a la normativa anterior, ens centrarem a explicar l'excepció, ja que considerem que és l'única que té possibilitats d'aplicar-se a la Caixa, perquè, en principi, creiem que tots els possibles Jubilats Parcials compleixen les condicions establertes.

    -Edat 60 anys (fins al 31-12- 2012) i 61 anys (a partir del 01.01.2013)
    -30 anys cotitzats i 6 anys d’antiguitat a l'empresa.
    -La Caixa té l'obligació de contractar un empleat de substitució a temps complet i contracte indefinit.

En aquest cas, la reducció màxima de jornada es mantindria en el 85%.

Per tant, les condicions econòmiques serien les mateixes. L'única diferència, és l'obligatorietat de les condicions del contracte de substitució, cosa que, a hores d'ara, la Caixa ja compleix de manera unilateral.

Quedarà per veure en què queda la pretensió de la S.S. d'exigir unes bases de cotització majors en els contractes de substitució, tendència ja iniciada en aquests moments, amb la normativa actual.

Als 65 anys, qui s'hagi acollit a aquesta opció es jubila definitivament i, per al càlcul de la seva pensió, el temps de jubilació parcial compta com a treballat al 100 %.

En definitiva, i malgrat no tenir acord, a la Caixa li continuaran surtin els comptes, perquè l'aportació de la Seguretat Social serà la mateixa.

Esperem que la Direcció de la Caixa continuï aplicant aquest dret que, en un principi, CC.OO. va pactar en solitari per al conjunt dels treballadors i treballadores. La UGT, que no va voler signar el primer pacte, ara han pujat al carro.

De la nova normativa només hem explicat una situació, l’única que té possibilitats d'aplicar-se a la nostra Caixa, però, òbviament, restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment particular.

Des de CC.OO., continuarem treballant, també en aquest tema perquè  les coses surtin el millor possible.

Mataró, 23 d'octubre del 2006
 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es