Archivado en Comunicats

Negociació del Conveni

Constituïda la taula negociadora del Conveni General d'Assegurances i Mútues


Aquest matí s'ha constituit formalment a Madrid, la Taula de Negociació del Conveni General d'Assegurances i Mútues d'Accidents de Treball per a l'any 2004.


pdf
print
pmail
La Taula la constitueixen, d'una banda UNESPA, *ASECORE i AMAT en representació de la patronal, i per una altra els sindicats CC.OO., UGT, ELA, LAB i CIG en representació dels treballadors.

La composició de la representació sindical, d'acord amb els resultats de les Eleccions Sindicals, és la següent:

  • 7 membres de CC.OO. amb el 57% de representativitat,
  • 5 membres d'UGT amb el 37,47% de representativitat,
  • 1 membre de ELA amb el 3,61% de representativitat,
  • 1 membre de LAB amb el 1,29% de representativitat i
  • 1 membre de CIG amb el 0,62% de representativitat.


Els objectius principals de CC.OO. en aquesta negociació que ara s'inicia són el manteniment i millora del poder adquisitiu dels salaris, la reducció de jornada per a avançar cap a les 35 hores setmanals, una major concreció en l'estructura professional amb definició dels nivells retributius i seguir avançant en la consecució de mesures d'acció positiva en els temes d'igualtat d'oportunitats.

CC.OO. mantindrà contactes amb la resta de centrals sindicals en la línia de consensuar propostes a la taula de negociació.

La propera reunió de la Taula de Negociació està prevista per al pròxim dia 10 de març.