Archivado en Comunicats, Salari

Pagues voluntàries: nova sentència favorable a CC.OO.


Els Jutjes ens tornen a donar la raó


pdf
print
pmail

Com ja sabeu, la Secció Sindical de CC.OO. té oberts diversos fronts judicials i pendents de resolució, per demandes contra l’Entitat.

Com ja sabeu també, la principal demanda i que afecta a un gran nombre de treballadors i treballadores es la de les dues pagues voluntàries.

Inicialment, el nostre company Manuel Luna, va obrir camí i amb sentència favorable del Jutjat de lo Social de Mataró, va guanyar el dret a percebre les dues pagues així com a l’indemnització per tot el temps que no ha gaudit d’elles.

Doncs bé, ara, altres dos companys que van presentar les seves demandes amb posterioritat a la d’en Luna han guanyat la seva demanda totalment. Es a dir, no només els hi reconeixen el dret a cobrar les 2 pagues voluntàries que avui no cobren (com la majoria de empleats i empleades de Caixa Laietana) sinó que condemnen a la Entitat a pagar els endarreriments per aquest concepte des què van entrar a Caixa Laietana.

Una vegada tinguem la sentència (és molt recent) farem un lectura acurada de la mateixa i us l’explicarem amb més detall.

Aquesta és una noticia important, i confirma les tesis que hem mantingut des de CC.OO. (amb el suport i assessorament dels nostres advocats) de què tothom entrat a partir de l’1 de gener de 1987 té dret a cobrar les 2 pagues.

Us mantindrem informats.

Mataró, 07.09.2006