Archivado en Comunicats, Previsio Social

Jubilació parcial. CC.OO. sempre ha apostat pel pacte

El RD 1131/2002, fruit de l’acord signat exclusivament per CC.OO. i el Govern Central, va possibilitar les jubilacions parcials a tot el conjunt de treballadors i treballadores del país.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Des de aquell moment, la Secció Sindical de CC.OO. ha sol·licitat i defensat davant la Direcció de la Caixa, que el millor fora signar un pacte que regulés, per a tothom i amb les mateixes condicions, l’accés a aquest nou dret que recollia aquest Reial Decret.

Aquesta legislació ha estat molt beneficiosa per les empreses, doncs els hi ha permès sense cost, i moltes vegades amb importants guanys, rejovenir la plantilla i possibilitar un ràpid canvi generacional, permetent l’entrada de nou personal a la Caixa en substitució (obligatòria per llei), de les persones jubilades parcials.

A casa nostra, la Direcció de la Caixa ha aplicat aquesta legislació de forma unilateral, sense voler negociar rés amb l’anterior Comitè d’Empresa, malgrat que, com hem dit abans, CC.OO. va manifestar-se favorable des d’un principi per l’acord entre ambdues parts.

Si la Direcció, però, ha decidit aplicar aquesta legislació és perquè li sortien els comptes, tot i què (com quasi bé sempre) ha fet tot el possible perquè cada vegada sigui menys atractiva pels seus empleats, rebaixant l’inicial complement del 100% a l’actual 85%, sense que hi hagi causa objectiva que ho justifiqui.

Ara amb la nova llei, i tal com vàrem explicar en la nostra nota sobre la qüestió, durant un període transitori de tres anys, fins el 31/12/2009, si la Caixa vol continuar gaudint d’aquesta favorable legislació ha de pactar amb el Comitè d’Empresa.

Per això ens hem adreçat a la Direcció per deixar ben palesa la nostra voluntat de negociar i consensuar una pacte beneficiós per ambdues parts.

Considerem que els paràmetres sobre els que tindria que fonamentar-se el pacte són els seguents:

-Universalitat : ha de garantir que totes les persones amb dret a jubilar-se parcialment ho puguin fer amb plena autonomia personal per decidir el millor moment de fer-ho.

-Percentatge de complement del sou real. L’actual percentatge és el mínim acceptable, i possibilitar percentatges creixents si allarguen la vida laboral.

-Complements al Pla de Pensions. Aportacions idèntiques com si s’estigués en actiu.

-Beneficis socials. Cap minva de beneficis socials presents o futurs.

-Contractació a temps complert i indefinit del nou empleat/da.

Amb aquests paràmetres l’hi hem transmès la nostra proposta a la Direcció.

La Direcció sap què per continuar gaudint d’aquesta legislació, que, tornem a insistir, els hi resulta tan beneficiosa ha d’arribar a un acord amb el Comitè d’Empresa.

Esperem que la Direcció actuï amb criteris lògics i racionals de gestió i abordi la present qüestió amb la seriositat que és mereix, i sobretot que estigui per la labor d’arribar a un acord.

També hem adreçat per escrit aquesta proposta al SEC-L.

Adjuntem escrit amb la nostra proposta adreçat al Cap de Recursos.

Sr. Vicenç Urrutia
Cap de Recursos
de CAIXA LAIETANA.


Senyor,

Fruit de les converses mantingudes amb vostè amb motiu de les jubilacions parcials, CC.OO. li fa arribar en el present escrit la nostra proposta sobre les jubilacions parcials a casa nostra.

Universalitat per acollir-se al present acord.

Decisió unilateral i lliure per part del empleat a gaudir d’aquesta prejubilació

Complement sou real:

Jubilació Parcial als 60 anys; 85 % complement sou real

Jubilació Parcial als 61 anys; 90% complement sou real

Jubilació Parcial als 62 anys; 95 % complement sou real

Aportacions al Pla de Pensions com si estigués treballant tot el temps.

Beneficis Socials actuals o futurs idèntics com si estès en actiu.

Contracte de substitució a temps complert e indefinit.

Cordialment,

Esteban Martínez Ruiz
Secretari Gral. Secc. Sind. de CC.OO.


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es