Archivado en Eleccions Sindicals

Es constitueix el nou Comitè d'Empresa amb majoria de CC.OO.


En reunió celebrada a la Oficina Central el dia 25 d’agost, es constitueix la nova representació del Comitè d’Empresa a Caixa Laietana.


pdf
print
pmail
CC.OO. que va guanyar amb claredat les eleccions sindicals celebrades a Madrid el 18 de juliol, esdevé la força majoritària al Comitè d’Empresa de Caixa Laietana.

Així, doncs, el Comitè d’Empresa de la nostra Entitat queda constituït amb les persones i càrrecs següents:

President: Esteban Martínez Ruiz (CC.OO)
Secretari: Antonio Ortiz Olmedo (CC.OO)

Vice-President: Francesc X. Peran Llovet (SEC-L)
Vice-Secretari: Francisco Fresnedoso González (SEC-L)

Altres membres:

DE CC.OO.: Manuel Luna García, Jordi Rodríguez Baches, Mercè Franquesa Niubó, Joaquim Martínez Sacristán i Jose Mª Costillo Queimadelos.

DE SEC-L: Francesc X. Carbonell Candelich, Pere Soler Pajuelo, Josep Fàbregas Navarro, Joan M. Armengol Fortí

Una vegada constituït formalment el nou Comitè, el President proposà als assistents la convocatòria, en breu, d’una reunió del Comitè d’Empresa.

CC.OO. i el SEC-L coincideixen en la necessitat d’abordar de manera immediata el tema de les jubilacions parcials. Tema sobre el qual CC.OO. va prendre la iniciativa el passat mes de juliol, (vegeu nota publicada a la Intranet de data 20.07.06), iniciant converses amb la Direcció.

Des de CC.OO. com a força majoritària a Caixa Laietana farem tot el possible per arribar a un bon acord.

Mataró, 29 d’agost de 2006