Archivado en Comunicats, Ocupacio

La reforma laboral: ocupaci贸


Fruit de la negociaci贸 de la reforma laboral signada per CC.OO., el Reial Decret Llei 5/2006 de 9 de juny, per a la millora del creixement i de l'ocupaci贸, estableix...


pdf
print
pmail
unes mesures de bonificaci贸 per a les empreses que abans de l聮1 de gener de 2007, transformin els contractes de duraci贸 determinada signats amb anterioritat a l聮1 de juny de 2006 en contractes indefinits.

Hem proposat a la Direcci贸 que s聮apliqui el que preveu la norma esmentada, d聮aquesta manera se聮n veuran beneficiats tant els treballadors i treballadores com la mateixa caixa i, per tant, esperem una resposta positiva al nostre plantejament.

Matar贸, 20 de juliol de 2006