Archivado en Comunicats, Previsio Social

Reforma de la jubilació parcial

La reforma de la jubilació parcial entrarà en vigor a partir de gener de 2007.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Fruit de l’acord signat l’any 2001 pel Govern de l’Estat, la Patronal i CC.OO., es va aconseguir que tots els treballadors i treballadores tinguessin dret a la jubilació parcial anticipada. Recordeu que fins aquell moment només ho podien fer els treballadors/es que haguessin cotitzat a les mútues laborals.

A l’acord de 2001, també s’establia el sistema d’accés a la Jubilació Parcial de la qual han gaudit un nombre important d’empleats i empleades a casa nostra. També, fruit d’aquest acord, donat que la llei així ho especificava, la Caixa ha substituït aquests companys per personal de nova contractació, col·lectiu, per tant, que també s’ha vist beneficiat per aquestes mesures, produint-se un relleu generacional vital pel bon funcionament de la nostra Entitat.

Aquest acord, us ho recordem, no va ser signat per l’UGT, tot i què ara (millor tard que mai) no han dubtat en posar-hi la signatura, en un nou acord que garanteix la continuïtat de la Jubilació Parcial anticipada.

Un acord que retoca alguns punts de l’anterior acord, i pel què fa al tema de la jubilació parcial, limita el seu accés, però no l’elimina, la qual cosa resulta el més destacat del present acord. La vigència de l’acord de 2001, signat només per CC.OO., com ja us hem dit, adquireix, doncs, una importància notable, i ha esdevingut la peça sobre la qual ha girat el nou acord. Per tant, s’ha aconseguit allargar en el temps el gaudi del dret a jubilar-se parcialment abans de temps i contempla la possibilitat que, si hi ha acord entre la patronal i la representació sindical abans del 31 de desembre d’enguany, les condicions que existien fins ara es puguin mantenir fins a 31 de desembre de 2009.

Es per això, que des de la Secció Sindical de CC.OO., hem sol·licitat converses amb la Direcció, mitjançant escrit, per tal d’arribar a un acord abans del 31 de desembre de 2006.

En qualsevol cas, aquells i aquelles que estigueu en el trànsit de la jubilació parcial, durant aquest any ho podreu fer, si la Direcció manté el tracte que venia fent fins ara.

(adjuntem escrit adreçat al Cap de Recursos de Caixa Laietana, pel vostre coneixement)

Mataró, 20 de juliol del 2006Sr. Vicenç Urrutia

Cap de Recursos de

Caixa Laietana

 

Senyor,

en els darrers anys, Caixa Laietana, acollint-se a la legislació vigent, i prèvia conformitat del Consell d’Administració, ha ofert al col·lectiu de majors de 60 anys la possibilitat de jubilar-se parcialment.

Aquesta mesura, reconeguda per tothom, ha resultat molt satisfactòria, tant per a la pròpia Entitat com per a les persones que lliurement han volgut acollir-s'hi.

Com vostè és coneixedor, la Patronal, els Sindicats i el Govern de l’Estat, han establert un Acord sobre Mesures en Matèria de Seguretat Social que, previsiblement, entrarà en vigor el proper 1 de Gener del 2007.

En aquest acord es preveuen una sèrie de canvis normatius sobre l’accés a la Jubilació Parcial, però també estableix una salvaguarda sobre la situació actual, que no es modificarà com a mínim fins al 31 de Desembre del 2009, sempre que existeixi un acord col·lectiu o conveni sobre la qüestió, vigent en el moment d'entrada en vigor de la llei.

Per aquest motiu, ens adrecem a vostè, per tal de sol·licitar-li l'inici de  converses que pugin fructificar en un pacte abans del 31 de Desembre, per tal de garantir, com a mínim aquests anys, l’accés a la Jubilació Parcial als companys que hi tinguin dret.

Esperem de l’entitat una resposta positiva a la nostra sol·licitud, ja que es una qüestió que també li afavoreix i la beneficia llargament.

Atentament,

 

 

Esteve Martínez Ruiz

Secretari Gral. de la Secció Sindical de CC.OO.

de Caixa Laietana

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es