Archivado en Comunicats

Còmput de l'antiguitat: tampoc volen solucionar-ho

Fa unes setmanes vàrem adreçar-nos al Cap de Recursos per demanar que s'apliqués una sentència del Tribunal Suprem que donava una solució novedosa al problema de la concatenació de contractes.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Venia a dir que, independentment del temps transcorregut entre contractes, per al còmput dels triennis o per al canvi de categoria s'havia de tenir en compte el temps treballat de tots els contractes.

Finalment ens ha comunicat que, havent fet consultes, tant a l'ACARL com a un gabinet jurídic, havien arribat a la conclusió que la sentència no reflectia la nostra situació i que, per tant, no ens era d'aplicació.

Després de rellegir el nostre Conveni, ens hem de reafirmar en l'opinió que ja expressàvem a l'anterior full. Quan parla del canvi de nivell només fa referència a un temps de permanència en el nivell inferior, mai no diu que hagi de ser continuat.

D'altra banda, per establir els períodes de prova en els diferents contractes temporals, fins arribar al límit dels nou mesos, la Caixa ja té en compte tots els contractes.     

                                                                                      

En el Pacte d'Oposicions (per a poder participar) i en el Reglament del Pla de Pensions (per a calcular la primera aportació), ja es va pactar tenir en compte tot el temps treballat.

Entenem, per tant, que utilitzar la fórmula del total del temps treballat pel còmput de l'antiguitat, soluciona de manera neta i asèptica el problema de les interrupcions més o menys llargues i forçoses entre contractes.

Demanaríem que la Direcció de la Caixa reconsiderés la seva decisió i poguéssim arribar a un acord sobre el tema.

De tota manera, com que no tenim massa fe en la voluntat de la Direcció de la Caixa d'arribar a algun tipus de solució, us recomanaríem que comencéssiu a recopilar els diferents contractes que hagueu tingut o bé que us procureu un certificat sobre la vostra vida laboral.

Us podrà ser d'utilitat si, com ens temem, el tema s'ha d'acabar aclarint mitjançant la via judicial.

 

Mataró, 10 de juliol del 2006

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es