Sobre el còmput de les antiguitatsLa qüestió que ens agradaria tancar definitivament és la de l'antiguitat del personal

Archivado en Comunicats

Sobre el còmput de les antiguitatsLa qüestió que ens agradaria tancar definitivament és la de l'antiguitat del personal


En el procés de les demandes per a la reclamació de les dues pagues voluntàries, vàrem tenir coneixement d'una sentència del Tribunal Suprem que podria servir per solucionar una problemàtica que tenim oberta amb la Caixa.


pdf
print
pmail
La qüestió que ens agradaria tancar definitivament és la de l'antiguitat del personal que ha tingut diversos contractes temporals abans de passar a fix.

Es va donar un primer pas, prou important, quan la Caixa, a reclamació de CC.OO., va reconèixer la concatenació dels contractes amb intervals no superiors a 20 dies.

A nosaltres, ens semblava, perquè existien sentències que així ho deien, que alguns intervals més llargs també amagaven el mateix problema.

Les discussions sempre acabaven amb l'argumentació de la Caixa que en algun lloc s'havia de tallar i que, en aquest cas, ja els anava bé els 20 dies.

La sentència a la qual fem referència dóna una altra perspectiva al tema. Argumenta que els 20 dies, termini per reclamar en cas d'acomiadament, està bé per a determinar si un contracte s'ha fet en frau de llei, però que, si el que es pretén es recompensar pel temps treballat, el raonable és tenir en compte TOT EL TEMPS TREBALLAT, independentment dels intervals entre contractes.

I, realment, si llegim amb atenció el nostre Conveni, quan parla, ara del canvi de nivells i abans del de categories, el que diu és que es produirà en transcórrer un determinat temps de permanència en la situació anterior. No diu res que el temps hagi de ser continuat.

En conclusió, entenem que, per al canvi de nivell o per a l'acumulació de triennis, en definitiva, per a l'establiment de l'antiguitat, s'hauria de tenir en compte els períodes treballats de tots el contractes.

Ens hem adreçat a la Caixa per tal de arribar a un acord que ens estalviï el haver de tornar a recórrer als tribunals.

Mataró, 16 de juny del 2006.