Archivado en Comunicats

BUSCANT SOLUCIONS

Comunicat Caixa Tarragona

Una de les tasques que realitzem ordinàriament a la Secció Sindical és la revisió de la contractació, a través de les còpies dels contractes que, per imperatiu legal, ens facilita la Direcció de Recursos Humans. D’aquesta anàlisi, en traiem diverses conclusions, que esdevenen bàsiques en l’elaboració de l’estratègia negociadora de la nostra acció sindical. Una d’aquestes conclusions és que la nostra Caixa té un nivell de contractació per ETT molt superior a la resta de les caixes del nostre entorn.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Fa ja uns mesos ens vàrem posar en contacte amb el Departament de Recursos Humans per tal d’analitzar l’esmentada situació. Les conclusions a les quals vàrem arribar després de diverses sessions de treball són que, a la nostra Caixa, s’estan utilitzant les ETT per tal de cobrir la majoria de les baixes i altres eventualitats del servei, mentre que en les altres, en molts casos, es cobreixen amb contractació pròpia. Aquesta actuació s’ha de mantenir, però sempre dintre dels límits que estableixi la legislació en cada moment. També s’ha de buscar, lògicament, la millor cobertura del servei que s’ha de substituir per tal d’oferir un servei de la màxima qualitat. D’altra banda, la Caixa està constantment contractant personal —encara que en menor quantitat de la que nosaltres creiem necessari— per tal de cobrir la constant expansió de l’entitat.

Després de totes aquestes trobades, la proposta que els vàrem fer va ser que s’aprofités, per un costat, l’experiència dels empleats de les ETT que ja estan col•laborant amb nosaltres i, per l’altre, el coneixement que el Departament té d’aquestes persones per tal de cobrir d’una manera més eficaç i ràpida les mancances de personal que, al nostre entendre, té en aquests moments l’entitat.

Analitzats per part de la Direcció els pros i contres de la nostra proposta, l’han considerat adequada i, en dates properes, seleccionaran la primera tongada de companys d’ETT que passaran a formar part de la plantilla de Caixa Tarragona, acció que tindrà continuïtat en el futur.

Com sempre, restem a la vostra disposició per tal d’aclarir-vos qualsevol dubte que tingueu.


Tarragona, 17 de juliol de 2006

Veure en PDF

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es