INTERVENCIÓ ASSEMBLEA GENERAL 02-06-06

Archivado en Comunicats

Comunicat Caixa Tarragona

INTERVENCIÓ ASSEMBLEA GENERAL 02-06-06


Com tots sabeu el passat divendres dia 2 de juny, es va celebrar l’Assemblea Anual de la Caixa, a continuació reproduïm la intervenció que el nostre representat va fer a la mateixa: Senyor president, senyores i senyors consellers, Durant l’exercici 2005 s’han signat amb la Direcció, a proposta de CCOO, dos acords de caràcter general: el de parelles de fet i el de millora del préstec hipotecari per l’adquisició del primer habitatge —que, a causa de l’increment dels preus dels habitatges, ha resultat insuficient.


pdf
print
pmail
Aquest tarannà negociador que, de moment, no ha tingut continuïtat en aquest exercici, cosa que lamentem profundament, és el que reclamàvem l’any passat des d’aquesta mateixa tribuna.

Permetin-me que insistim en aquesta proposta, ja que la negociació i l’avenç en la millora de les condicions de treball dels empleats i empleades de la institució és un dels motius principals de la nostra activitat com a secció sindical.

És en aquest sentit que, després de les eleccions sindicals de novembre d’aquest any, ens plantegem l’enfortiment de la representació laboral unitària a partir del Comitè Intercentres, que, com vostès saben, no existeix en aquest moments. Pretenem presentar a la Direcció una posició solida i representativa de tots els treballadors de l’entitat, capaç de plantejar reptes més ambiciosos i coherents que contribueixin a assegurar la viabilitat econòmica de la Caixa; defensar els llocs de treball; afavorir un clima propici per al desenvolupament professional; facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar; potenciar la funció social de la nostra Caixa, i defensar-ne la naturalesa jurídica.

Volem creure que, en una empresa com la nostra, els objectius de la plantilla i els de la Direcció no haurien d’ésser gaire diferents i, per tant, des d’aquesta Secció Sindical, oferim tota la nostra capacitat negociadora per tal d’assolir els reptes anteriorment esmentats.

Esperant que aquesta proposta sigui escoltada, ens ABSTINDREM.

Moltes gràcies.

Tarragona, 6 de juny de 2006

Veure en PDF