Archivado en Comunicats

INTERVENCIÓ ASSEMBLEA GENERAL 02-06-06

Comunicat Caixa Tarragona

Com tots sabeu el passat divendres dia 2 de juny, es va celebrar l’Assemblea Anual de la Caixa, a continuació reproduïm la intervenció que el nostre representat va fer a la mateixa: Senyor president, senyores i senyors consellers, Durant l’exercici 2005 s’han signat amb la Direcció, a proposta de CCOO, dos acords de caràcter general: el de parelles de fet i el de millora del préstec hipotecari per l’adquisició del primer habitatge —que, a causa de l’increment dels preus dels habitatges, ha resultat insuficient.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Aquest tarannà negociador que, de moment, no ha tingut continuïtat en aquest exercici, cosa que lamentem profundament, és el que reclamàvem l’any passat des d’aquesta mateixa tribuna.

Permetin-me que insistim en aquesta proposta, ja que la negociació i l’avenç en la millora de les condicions de treball dels empleats i empleades de la institució és un dels motius principals de la nostra activitat com a secció sindical.

És en aquest sentit que, després de les eleccions sindicals de novembre d’aquest any, ens plantegem l’enfortiment de la representació laboral unitària a partir del Comitè Intercentres, que, com vostès saben, no existeix en aquest moments. Pretenem presentar a la Direcció una posició solida i representativa de tots els treballadors de l’entitat, capaç de plantejar reptes més ambiciosos i coherents que contribueixin a assegurar la viabilitat econòmica de la Caixa; defensar els llocs de treball; afavorir un clima propici per al desenvolupament professional; facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar; potenciar la funció social de la nostra Caixa, i defensar-ne la naturalesa jurídica.

Volem creure que, en una empresa com la nostra, els objectius de la plantilla i els de la Direcció no haurien d’ésser gaire diferents i, per tant, des d’aquesta Secció Sindical, oferim tota la nostra capacitat negociadora per tal d’assolir els reptes anteriorment esmentats.

Esperant que aquesta proposta sigui escoltada, ens ABSTINDREM.

Moltes gràcies.

Tarragona, 6 de juny de 2006

Veure en PDF

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es