Archivado en Comunicats

Comunicat Caixa Tarragona

NOMENAMENT D’INTERVENTORS


Una de les tasques de la Secció Sindical de CCOO, com a sindicat majoritari en el sector, és vetllar pel compliment del nostre conveni col•lectiu. Durant les successives visites que realitzem per les diferents oficines de Caixa Tarragona, hem detectat que, en algunes, no es compleix el Conveni, d’acord amb allò que estableix l’article 89, referent a les categories i nomenaments d’interventors.


pdf
print
pmail
A les oficines de nivells A, B, C i D el Conveni estableix que el nivell de l’interventor és respectivament V, VI, VII i IX.

La Secció Sindical de CCOO ens hem posat en contacte amb la Direcció de Recursos Humans per tal de manifestar-los aquests fets. La seva resposta ha estat contundent: “No hi ha cap oficina que no compleixi estrictament la normativa vigent.”

Totes les oficines que us trobeu dins els grups esmentats anteriorment, i no tingueu nomenat interventor o aquest no tingui la categoria corresponent, podeu posar-vos en contacte amb aquesta Secció Sindical de CCOO. Emprendrem les accions oportunes per tal de solucionar-ho.

Tarragona, 30 de març de 2006

Veure en PDF