Archivado en Comunicats

Signat el preacord del Conveni de Banca

En la reunió de la Taula Negociadora del Conveni de Banca, celebrada avui dia 5 de febrer, COMFIA–CC.OO. i FES–UGT, amb una representació del 80,53%, hem arribat a un pre-acord amb l'AEB, que permetrà la signatura del Conveni Col·lectiu en la pròxima reunió de la Taula.


pdf print pmail

Veure Texte del Preacord (Castellà)

L'acord, com ja informàvem en la nostra circular del passat dia 3, amb vigència per a 2003 i 2004, inclou tots els punts de que informàvem llavors.

Respecte als dos temes pendents de concloure, el resultat final ha estat desigual.


 • A més de la pujada del 2,75% de 2003, s'incrementen, per a 2004, un 7,90% els Plussos de Polivalència Funcional i de Serveis Generals, el que suposa una pujada mitja del 0,20% més, sobre taules salarials.

 • També, a més del 2,75% de 2003, s'incrementa, per a 2004, un 13,60% el Plus Transitori dels tècnics de Nivell VII i VIII amb funcions de responsabilitat administrativa o operativa. En aquest cas, suposa una pujada mitja del 0,17% més, sobre taules salarials.

 • Quant a les vacances no ha estat possible arribar a un acord. L'AEB acceptava el canvi de 30 dies naturals per 23 dies laborables o 24 dies, si es prenien 10 dies fora del període de juny a setembre, però pretenia que computessin com laborables els dissabtes dels sis mesos que es treballen. Davant aquest desacord en el còmput, que no s'aplica en cap banc dels que ja tenen dies laborables, amb el que no s'establiria cap millora, lògicament hem deixat les coses com estaven, és a dir, 30 dies naturals.

  COMFIA–CC.OO. i FES–UGT vam valorar positivament el preacord. La negociació col·lectiva demostra la seva importància i utilitat per a millorar els salaris i els drets dels treballadors i amb aquest acord milloren ambdues coses.

  Es millora el poder adquisitiu; es recupera la clàusula de revisió salarial; per primera vegada s'incorporen al Conveni drets en igualtat d'oportunitats, conciliació de la vida laboral i familiar i pautes davant l'assetjament sexual; es milloren drets en els complements de viduïtat i orfandat, incapacitat laboral transitòria i se suprimeix l'article d'absentisme; també es milloren drets en formació, carrera professional i ciberdrets.

  Arribar a aquest acord de Conveni ha estat un procés llarg i difícil, en el qual la falta inicial de diàleg de l'AEB ens va obligar a les mobilitzacions dels últims mesos de 2003. Finalment s'ha demostrat, una vegada més, que la negociació col·lectiva, amb diàleg, és la millor forma de regular i millorar els nostres drets.

  Amb aquest acord, el conjunt dels treballadors i treballadores de banca millorem els nostres drets i ens situem en millors condicions per a afrontar futures negociacions del nostre Conveni Col·lectiu.


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es