Archivado en Comunicats

DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA (DADES 28-02-2005)

Comunicat Caixa Tarragona

L’observació del nostre entorn laboral ens permetia intuir que la distribució de la plantilla a la nostra Caixa, quant a les diferències de nivell segons el gènere, són importants. Així doncs, la Secció Sindical de CCOO ens vàrem plantejar fer-ne un estudi seriós, amb les ultimes dades que teníem de la plantilla fixa, que són del 28 de febrer de 2005. Hem observat que, en la piràmide de comandament, a mesura que anem pujant desapareixen les dones i, a l’inrevés, com més baixem, més dones hi ha.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Per tal de facilitar la interpretació de les dades, hem fet constar, a més dels nivells, les antigues categories professionals (auxiliars, oficials i caps).

AUXILIARS

OFICIALS

CAPS

Total

%

Nivell

XIII

XII

XI

X

IX

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

Homes

14

106

29

38

25

30

58

79

67

208

72

47

780

59.77

Dones

23

173

46

62

33

29

50

15

45

39

8

2

525

40.23

Total

37

279

75

100

58

59

108

94

112

247

80

49

1305

AUXILIARS

OFICIALS

CAPS

 

A primer cop d\u2019ull, queda clar que el col\u2022lectiu femení, com per altra banda ja teníem tots clar, es concentra en els nivells més baixos, i, per tant, també percep els sous més baixos. Per contra, a mesura que els nivells augmenten, i també els sous, la presència masculina s\u2019incrementa.

Aquesta és una situació de clara discriminació que pateixen les dones de la nostra Caixa; després d\u2019aquest estudi, aquella cosa que teníem tots clara ha quedat demostrada i no hi ha lloc per a dubtes.

Des de CCOO, instem la Direcció perquè miri de corregir aquesta situació que considerem injusta i que, sens dubte, penalitza i discrimina la dona.Tarragona, 15 de novembre de 2005


Veure en PDF


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es