Archivado en Comunicats

PROMOCIÓ PER CAPACITACIÓ

Comunicat Caixa Tarragona

La Direcció de la nostra Caixa ha obert converses formals,arran de la convocatòria d’oposicions, no a instàncies de cap sindicat minoritari no present a la Mesa Negociadora del conveni, sinó mitjançat la Comissió de Formació, d’acord amb l’article 26 de l’actual Conveni de Caixes d’Estalvis 2003-2006, signat CCOO, com a sindicat majoritari en el sector.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

En el mateix article es recull que :
1. Ascendiran per convocatòria d’oposicions, cada tres anys, un mínim de:
- 3% del total de la plantilla dels nivells XIII,XII i XI al Nivell X.
- 3% del total de la plantilla dels nivells XIII,XII i XI al Nivell VIII.
2. A les convocatòries d’aquestes oposicions hi podran concórrer tots els empleats fixos amb, almenys, dos anys d’antiguitat en l’entitat.
3. La determinació del nombre de places a cobrir es calcularà aplicant els percentatges requerits en el punt u sobre el total de plantilla adscrita als nivells XIII,XII i XI el 31 de desembre de l’any anterior al de la realització de les proves.
4. Les convocatòries d’aquestes proves han de ser acordades per cada caixa, que ha de designar un tribunal en la composició del qual estarà inclosa l’oportuna representació laboral.

Des de CCOO, ens felicitem pel que de bo preveu el Conveni en aquesta matèria, tan essencial i primordial per a l’ascens objectiu i transparent de les noves generacions, i vetllarem pel compliment estricte i rigorós de tots els aspectes que s’hi recullen, inclòs el fet de que s’ha de cobrir obligatòriament totes les places, sense renunciar en cap moment a mirar d’aconseguir millorar-lo.

Tarragona, Juny 2005


Veure en PDF

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es