Archivado en Comunicats

CCOO paralitza les ITV a Barcelona, Tarragona i Lleida

COMFIA-CCOO exigeix que l’Administració intervingui i que APPLUS+ reprengui les negociacions


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , Ingenierias (Ingenierías) ,


pdf print pmail

El dia 24 de juliol s’ha iniciat la vaga convocada per COMFIA-CCOO de Catalunya que ha aturat les ITV de Barcelona, Tarragona i Lleida. El sindicat té previst mantenir la vaga fins els proper dissabte 29 si les empreses no canvien la seva actitud de manca de voluntat negociadora. La vaga afecta a dia d’avui a les ITV de l’empresa Applus que es nega a reconèixer les condicions consolidades dels seus treballadors, cosa que sí que ha fet l’altra empresa (Revesa), que dóna el servei a Girona. El seguiment de la vaga ha estat total respectant-se únicament els serveis mínims dictats per la Generalitat. El càlcul més optimista és que avui no podran passar l’ITV més enllà del 15% dels vehicles que tenien intenció de fer-ho.

COMFIA-CCOO de Catalunya emplaça a l’empresa Applus+ a atendre les reivindicacions dels seus treballadors i treballadores com a pas previ per desconvocar la vaga i que prengui el compromís de reprendre les negociacions del Conveni.

Per dimecres al matí està prevista una manifestació pel centre de Barcelona, com a suport als treballadors en vaga.

El Conveni de Catalunya de ITV s’està negociant des de l’any 2003 i ha estat sotmès a diferents situacions d’aturada en la negociació provocades, per una banda, per la indeterminació de l’Administració sobre el model futur del sector i, per altra, bàsicament per la negativa de les empreses a constituir-se en patronal, tal com s’havien compromès davant la Conselleria de Treball a la constitució de la Mesa.

La situació produïda pel canvi accionarial a Applus+ que controla més del 80% del sector, ha agreujat la situació actual.

Els sindicats representatius consideren imprescindible un sector regulat davant la perspectiva dels canvis empresarials (que només quedi un operador en mans d’una empresa catalana i la possible entrada a diferents empreses). Per tant, volem un Conveni que garanteixi les condicions dels treballadors i treballadores (comptant també amb clàusules de subrogació) garantint així que la competència entre empreses que es pugui generar en el sector de la ITV es faci sobre la base de la qualitat del servei i no en rebaixar condicions laborals i costos salarials.

Per això i perquè COMFIA-CCOO de Catalunya entén que és un servei imprescindible per a tothom, exigeix que l’Administració intervingui i que les empreses prenguin consciència de quin és el seu paper.

COMFIA-CCOO Catalunya

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es