Archivado en Comunicats

COMFIA-CCOO exigeix que l'Administració intervingui i que les empreses prenguin consciència de quin és el seu paper.

CCOO convoca vaga a les ITV de Catalunya


S’ha decidit convocar vaga a totes les ITV de Catalunya pels dies del 24 al 29 de juliol, per la manca de voluntat negociadora per part de les Empreses que conformen el sector.


pdf
print
pmail
El Conveni de Catalunya de ITV s’està negociant des de l’any 2003 i ha estat sotmès a diferents situacions d’aturada en la negociació provocades per una banda per la indeterminació de l’Administració sobre el model futur del sector i per altra bàsicament per la negativa de les empreses a constituir-se en patronal, tal com s’havien compromès davant la Conselleria de Treball a la constitució de la Mesa.

La situació produïda pel canvi accionarial a Applus+ que controla més del 80% del sector, ha agreujat la situació actual.

Des dels sindicats representatius del sector, entenem que sense un sector regulat i davant la perspectiva de que només quedarà un operador en mans d’una empresa catalana és imprescindible un Conveni que garanteixi les condicions dels treballadors i treballadores ara i en un futur que pot donar entrada a diferents empreses i que port comprometre per una qüestió de competència salvatge les condicions dels treballadors actuals i fins i tot la qualitat del servei.

Per això i perquè COMFIA-CCOO entén que és un servei imprescindible per a tothom, exigeix que l’Administració intervingui i que les empreses prenguin consciència de quin és el seu paper.

COMFIA CATALUNYA