Archivado en Ocupacio

Preguntes més freqüents FAQ

Extinció del contracte de treball per mutu acord i atur


Tinc dret a l'atur si el meu contracte de treball es rescindeix per mutu acord amb l'empresa?


pdf
print
pmail
La baixa per mutu acord no dóna dret a prestació per atur. Altra cosa és fos un acomiadament (procedent o improcedent) i s'arribés a un acord en l'Organisme corresponent de mediació, que sí donaria dret a cobrar la prestació.