Archivado en Comunicats, beneficis socials

ASSEMBLEA GENERAL – I

Comunicat

Dijous passat, 22 de juny, es va celebrar l'Assemblea General de Caixa Penedès. La Secció Sindical de CCOO a la Caixa, amb els cins consellers que hi tenim, vam fer-hi dues intervencions. A continuació us transcrivim la primera. La segona la publicarem d’aquí uns dies.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Dijous passat, 22 de juny, es va celebrar l'Assemblea General de Caixa Penedès. La Secció Sindical de CCOO a la Caixa, amb els cins consellers que hi tenim, vam fer-hi dues intervencions. A continuació us transcrivim la primera. La segona la publicarem d’aquí uns dies.

"Senyor President, senyores i senyors consellers, senyor Director:
Els parla en Mario Rifaterra, en nom de cinc dels representants dels treballadors en aquesta Assemblea, concretament els que ens apleguem sota les sigles de CCOO, però no som excloents i convidem als altres representants dels treballadors a sumar-se a la nostra reivindicació.
Volem ara i aquí explicar perquè el nostre vot serà negatiu a l’Informe de Gestió.
Fa cinc anys fèiem en aquest mateix fòrum un avís: estaven marxant de la nostra entitat molts companys i companyes, perquè no se sentien ben tractats.
Des de la perspectiva que ens dóna els cinc anys transcorreguts, hem de lamentar que no tan sols no se’ns hagi escoltat sinó que la situació ha empitjorat notablement. La nostra entitat ja NO és un pol d’atracció de professionals, ara es guanyen millor la vida en moltes altres empreses, algunes d’elles del nostre propi sector. I el que és pitjor, també troben moltes empreses on se’ls tracta millor.
Gairebé cada setmana tenim notícies d’algun company o companya que plega, en alguns casos demanen excedència, en d’altres directament s’acomiaden i marxen, a empreses familiars, al sector privat o a la competència. Ara hi ha unes empreses de selecció de personal molt actives i molt preparades, que persegueixen als nostres companys i companyes i els tempten contínuament amb ofertes difícils de rebutjar. Tanmateix, no cal que siguin extraordinàries per a superar àmpliament l’estatus de Caixa Penedès.
Els suposo coneixedors de l’informe de la revista “Fomento de la Producción” que feia una llista de les caixes catalanes per salaris: l’última de totes era la nostra. I no és vàlid l’argument que això és a causa de l’expansió, ans el contrari, l’expansió millora la mitjana de salaris, ja que totes les noves oficines les obrim amb dos empleats, dels quals un, lògicament, és el cap de l’oficina, per tant, el 50%, Això per no esmentar els salaris que exigeixen els treballadors que contractem d’un mercat on som nous del tot.
Són molt poques les entitats del sector que tinguin oficines amb dos empleats. Nosaltres en tenim moltes. I als companys i companyes d’aquestes oficines se’ls exigeix molt, i els donen molt poc. Com es pot fer una tasca comercial mínimament digna amb unes dotacions de personal tan paupèrrimes?
Naturalment, les baixes per estrès i depressió sovintegen cada cop més. I torna a haver-hi una ofensiva perquè allarguem la jornada, se’ns pressiona perquè fem hores extres que, naturalment, no es pagaran mai.
CCOO hem denunciat aquesta situació a la Inspecció de Treball, la qual ha requerit a Caixa Penedès perquè estableixi un sistema d’enregistrament de l’horari. Però la nostra Direcció prefereix pagar les multes imposades –que no són les primeres-, a tenir un sistema de control de les hores extraordinàries, perquè això implicaria pagar-les.
Creuen que és millor pressionar perquè el/s treballadors/res prolonguin jornada, encara que sigui a costa de malmetre la seva vida familiar, la qual cosa ens allunya de qualsevol empresa moderna, que procura que els seus empleats conciliïn vida familiar i laboral. Però això, que els treballadors i treballadores estiguem motivats, contents, feliços, lluny d’entendre-ho com una necessitat, sembla que ho entenguin com un luxe que Caixa Penedès no es vol permetre.
Per tant, nosaltres que encara no hem perdut l’esperança, fem un vot de censura a aquesta Direcció i demanem una altra vegada que es doti de més personal a les oficines, que es pensi que el motor que fa rutllar l’empresa –la plantilla- és material sensible, i que s’està espatllant contínuament, cada vegada més. Tenim moltes propostes presentades a RRLL per millorar l’estat d’ànim d’aquest motor: els nostres representats, els treballadors i treballadores de la Caixa.
Senyor President, senyores i senyors consellers, senyor Director, mercès per haver-nos escoltat."

El Director General ens va respondre que s’estava realitzant un estudi per a comprovar la viabilitat de les dotacions de personal de la xarxa d’oficines, que la política salarial de la Caixa era de contenció, que no era cert que marxessin tants treballadors de la nostra entitat, no més que d’altres entitats, que el mercat de treball actualment era així, que als Estats Units ja fa anys que tothom VOL anar canviant de feina constantment i que no era veritat que Caixa Penedès no atragués als professionals, la prova, va dir, era que a les zones d’expansió bé que hi havia professionals que sí que volien venir a treballar a Caixa Penedès.
26 de juny del 2006 – com. 20/06

(Veure en PDF)

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es