Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Resultats del Qüestionari

Riscos Psicosocials BBVA Catalunya

El passat mes de febrer, vam distribuir a tota la plantilla del BBVA a Catalunya el qüestionari ISTAS 21, reconegut tant per la Generalitat com per l’INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) com un mètode adequat per a l’avaluació dels riscos psicosocials al treball.


Este artículo se publicó originalmente en BBVA (Sección Sindical BBVA) ,


pdf print pmail

Recollides i tabulades les respostes, us volem presentar uns primers resultats, que, ja ho podem avançar, són força preocupants. S'han contestat 709 qüestionaris, el 16% de la plantilla del banc a Catalunya. Això significa que els resultats tenen un alt grau de fiabilitat, doncs, a més, la distribució de les respostes entre homes/dones i tècnics/administratius es correspon amb la distribució global de la plantilla. En concret, a tota la plantilla hi ha un 67% d'homes i un 33% de dones; entre les respostes, un 68 i un 32%, respectivament. Els tècnics són un 69% i els administratius un 31%; entre les respostes, un 70 i un 30%.

Com expliquem a l'última part d'aquest comunicat, els resultats de cada apartat del qüestionari s'expressen en tres nivells d'exposició als riscos psicosocials: VERD, GROC o VERMELL (més favorable, intermedi, més desfavorable). Posterioment us informarem dels resultats segmentats per gènere, grup professional, tram d'edat i/o altres variables, però la primera "foto" és la dels resultats globals, que justifiquen àmpliament la preocupació que comentàvem abans.

APARTAT DIMENSIÓ PSICOSOCIAL VERD GROC VERMELL
1 Exigències psicològiques 7% 10% 83%
2 Treball actiu i possibilitats de desenvolupament 25% 31% 44%
3 Inseguretat 4% 17% 79%
4 Suport social i qualitat de lideratge 14% 23% 63%
5 Doble presència 22% 26% 52%
6 Estima 9% 16% 75%

O sigui, llevat d'un capítol, en tots els demés la majoria absoluta de la plantilla està exposada a un nivell de riscos desfavorable per a la salut. I quan els resultats són tan contundents, no poden atribuir-se a les particularitats d'una zona, una oficina o una funció concreta: el que reflexen és una forma de funcionar, una organització del treball que genera riscos per a la salut psicosocial de les persones.

Aquesta conclussió, avalada pels resultats numérics, és confirmada també pels comentaris personals recollits als qüestionaris: la pressió per assolir els objectius, l'obligació de competir entre companys (que, per altra banda, han de treballar en equip), les prolongacions "voluntàries" de jornada, etc., tenen efectes altament perniciosos per a la salut.

En conseqüència, qualsevol intent de corregir la negativa situació actual estarà condemnat al fracàs sinó comença per plantejar-se les seves causes. Per exemple: és saludable que els immensament generosos incentius dels directius depenguin, en bona part, de fins a on aconsegueixin esprémer els seus subordinats? És adequat haver d'estar pendent d'un lloc al rànquing per sentir-te o no pressionat?

Com hem dit, en posteriors comunicats us presentarem més resultats, junt amb algunes de les idees que creiem que s'haurien d'aplicar per a millorar la salut laboral al BBVA, però entenem que l'apartat 2, doble presència (a les feines domèstiques i bancàries), requereix un comentari addicional, perquè aquí sí hi ha una gran diferència entre les respostes d'homes i dones. Aquestes han estat les respostes:

DOBLE PRESÈNCIA VERD GROC VERMELL
Homes 26% 32% 42%
Dones 12% 14% 74%

És evident que la igualtat real encara és lluny d'assolir-se, si més no pel que fa al repartiment de les tasques domèstiques i de la responsabilitat en l'atenció a les persones de l'entorn familiar.

AUTOAVALUACIÓ DELS RESULTATS

Com recordareu, el qüestionari constava de 38 preguntes, dividides en 6 apartats. Sumant la puntuació obtinguda a totes les preguntes que formen cada apartat, obtindrem un resultat que indicarà quin és el nivell d'exposició a riscos psicosocials de cadascú. La puntuació total de cada apartat correspondrà a un dels tres intervals següents:

VERD: nivell d'exposició més favorable per a la salut.
GROC: nivell d'exposició intermedi.
VERMELL: nivell d'exposició més desfavorable per a la salut.

Aplicant aquest sistema, la interpretació dels resultats és

APARTAT DIMENSIÓ PSICOSOCIAL VERD GROC
VERMELL
1 Exigències psicològiques De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24
2 Treball actiu i possibilitats de desenvolupament De 40 a 26 De 25 a 21 De 20 a 0
3 Inseguretat De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16
4 Suport social i qualitat de lideratge De 40 a 29 De 28 a 24 De 23 a 0
5 Doble presència De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16
6 Estima De 16 a 13 De 12 a 11 De 10 a 0

Amb aquesta taula, tothom pot interpretar els seus propis resultats. Qualsevol persona, hagi contestat o no el qüestionari, interessada en conèixer quin és el seu nivell de risc, pot demanar-nos una còpia del qüestionari per a contestar-lo i avaluar-lo pel seu compte. És un sistema senzill però molt útil per a conèixer d'una forma objectiva els factors de risc psicosocial que afrontem a la nostra feina, i quins efectes estan tenint aquests factors.

14 de juny de 2006

Veure el Comunicat en pdf

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es