Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Riscos Psicosocials BBVA Catalunya

Resultats del Qüestionari


El passat mes de febrer, vam distribuir a tota la plantilla del BBVA a Catalunya el qüestionari ISTAS 21, reconegut tant per la Generalitat com per l’INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) com un mètode adequat per a l’avaluació dels riscos psicosocials al treball.


pdf
print
pmail

Recollides i tabulades les respostes, us volem presentar uns primers resultats, que, ja ho podem avançar, són força preocupants. S'han contestat 709 qüestionaris, el 16% de la plantilla del banc a Catalunya. Això significa que els resultats tenen un alt grau de fiabilitat, doncs, a més, la distribució de les respostes entre homes/dones i tècnics/administratius es correspon amb la distribució global de la plantilla. En concret, a tota la plantilla hi ha un 67% d'homes i un 33% de dones; entre les respostes, un 68 i un 32%, respectivament. Els tècnics són un 69% i els administratius un 31%; entre les respostes, un 70 i un 30%.

Com expliquem a l'última part d'aquest comunicat, els resultats de cada apartat del qüestionari s'expressen en tres nivells d'exposició als riscos psicosocials: VERD, GROC o VERMELL (més favorable, intermedi, més desfavorable). Posterioment us informarem dels resultats segmentats per gènere, grup professional, tram d'edat i/o altres variables, però la primera "foto" és la dels resultats globals, que justifiquen àmpliament la preocupació que comentàvem abans.

APARTAT DIMENSIÓ PSICOSOCIAL VERD GROC VERMELL
1 Exigències psicològiques 7% 10% 83%
2 Treball actiu i possibilitats de desenvolupament 25% 31% 44%
3 Inseguretat 4% 17% 79%
4 Suport social i qualitat de lideratge 14% 23% 63%
5 Doble presència 22% 26% 52%
6 Estima 9% 16% 75%

O sigui, llevat d'un capítol, en tots els demés la majoria absoluta de la plantilla està exposada a un nivell de riscos desfavorable per a la salut. I quan els resultats són tan contundents, no poden atribuir-se a les particularitats d'una zona, una oficina o una funció concreta: el que reflexen és una forma de funcionar, una organització del treball que genera riscos per a la salut psicosocial de les persones.

Aquesta conclussió, avalada pels resultats numérics, és confirmada també pels comentaris personals recollits als qüestionaris: la pressió per assolir els objectius, l'obligació de competir entre companys (que, per altra banda, han de treballar en equip), les prolongacions "voluntàries" de jornada, etc., tenen efectes altament perniciosos per a la salut.

En conseqüència, qualsevol intent de corregir la negativa situació actual estarà condemnat al fracàs sinó comença per plantejar-se les seves causes. Per exemple: és saludable que els immensament generosos incentius dels directius depenguin, en bona part, de fins a on aconsegueixin esprémer els seus subordinats? És adequat haver d'estar pendent d'un lloc al rànquing per sentir-te o no pressionat?

Com hem dit, en posteriors comunicats us presentarem més resultats, junt amb algunes de les idees que creiem que s'haurien d'aplicar per a millorar la salut laboral al BBVA, però entenem que l'apartat 2, doble presència (a les feines domèstiques i bancàries), requereix un comentari addicional, perquè aquí sí hi ha una gran diferència entre les respostes d'homes i dones. Aquestes han estat les respostes:

DOBLE PRESÈNCIA VERD GROC VERMELL
Homes 26% 32% 42%
Dones 12% 14% 74%

És evident que la igualtat real encara és lluny d'assolir-se, si més no pel que fa al repartiment de les tasques domèstiques i de la responsabilitat en l'atenció a les persones de l'entorn familiar.

AUTOAVALUACIÓ DELS RESULTATS

Com recordareu, el qüestionari constava de 38 preguntes, dividides en 6 apartats. Sumant la puntuació obtinguda a totes les preguntes que formen cada apartat, obtindrem un resultat que indicarà quin és el nivell d'exposició a riscos psicosocials de cadascú. La puntuació total de cada apartat correspondrà a un dels tres intervals següents:

VERD: nivell d'exposició més favorable per a la salut.
GROC: nivell d'exposició intermedi.
VERMELL: nivell d'exposició més desfavorable per a la salut.

Aplicant aquest sistema, la interpretació dels resultats és

APARTAT DIMENSIÓ PSICOSOCIAL VERD GROC
VERMELL
1 Exigències psicològiques De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24
2 Treball actiu i possibilitats de desenvolupament De 40 a 26 De 25 a 21 De 20 a 0
3 Inseguretat De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16
4 Suport social i qualitat de lideratge De 40 a 29 De 28 a 24 De 23 a 0
5 Doble presència De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16
6 Estima De 16 a 13 De 12 a 11 De 10 a 0

Amb aquesta taula, tothom pot interpretar els seus propis resultats. Qualsevol persona, hagi contestat o no el qüestionari, interessada en conèixer quin és el seu nivell de risc, pot demanar-nos una còpia del qüestionari per a contestar-lo i avaluar-lo pel seu compte. És un sistema senzill però molt útil per a conèixer d'una forma objectiva els factors de risc psicosocial que afrontem a la nostra feina, i quins efectes estan tenint aquests factors.

14 de juny de 2006

Veure el Comunicat en pdf