Archivado en Comunicats, Ocupacio

Telemarquèting: més flexibilitat, menys estabilitat

Reunió de Conveni Col·lctiu

Es va tractar sobre l'estabilitat en l'ocupació, la subrogació, la contractació indefinida, la limitació dels contractes parcials i eventuals i una major regulació i control en l'ús de la disminució del volum de l'obra de la campanya contractada.


Este artículo se publicó originalmente en Contact Center (Telemarketing Contact Center) ,


pdf print pmail

El dia 26 de gener de 2004 en una nova reunió de conveni vam tractar el tema de l'estabilitat en l'ocupació, en el mateix abordem els punts de la nostra plataforma: la subrogació, la contractació indefinida, la limitació dels contractes parcials i eventuals a més d'una major regulació i control en l'ús de la disminució del volum de l'obra de la campanya contractada.

COMFIA-CC.OO. vam abordar la subrogació com la gran aposta per l'estabilitat, demanant la contractació del 100% dels llocs de treball en els canvis d'empresa amb treballadors que estiguessin contractats anteriorment en la campanya o servei. Igualment en els casos de desdobleig, és a dir, que la campanya es divideixi en diversos serveis i es reparteixi a diferents empreses.

El manteniment de totes les condicions laborals que es vinguessin gaudint, sol·licitant a més una indemnització equivalent a la d'un acomiadament objectiu en el cas que el volum de treballadors a contractar no sigui el mateix i/o si el servei s'envia a altra província.

Una altra de les apostes de COMFIA-CC.OO. és la regulació de la contractació, insistint en la necessitat d'augmentar el percentatge d'indefinits en les empreses, buscant criteris objectius tals com l'antiguitat i únicament en cas d'empat l'ús d'altres criteris consensuats amb la Representació Legal dels Treballadors. Això deu anar acompanyat d'una reducció en gran mesura de la contractació a temps parcial, a més d'augmentar considerablement el control sobre la jornada irregular.

La resposta de la patronal no es va fer esperar: "La proposta dels sindicats és un atemptat contra l'estabilitat de l'ocupació perquè posa en perill la continuïtat de les empreses, ... morta la gallina s'acaba l'ocupació", ... "El 2n Conveni ha reduït la flexibilitat que les empreses del sector necessiten", ..."la subrogació total en la successió d'empreses no és possible en aquest sector", ... "la supervivència del sector pansa per reduir els costos salarials i augmentar la flexibilitat", ..."la rigidesa dels torns resta flexibilitat i impedeix la contractació a temps complet"... etc., etc., etc.

A COMFIA-CC.OO. ens crida l'atenció que després de tants anys de funcionament del sector les empreses de telemarquèting no treballin per la seva consolidació, i que l'únic oferiment als seus clients sigui l'abaratament de costos salarials i la flexibilitat salvatge, convertint-se en mers intermediaris de mà d'obra intensiva.

La patronal és incapaç de reconèixer que la disminució del seu marge de beneficis, i la seva impossibilitat de repercutir qualsevol tipus de costos als seus clients, es deu única i exclusivament a la seva pèssima gestió empresarial. Amb això, ens demostren que l'únic valor afegit que són capaços d'oferir són els preus més barats en els concursos i amb això pretenen, no sol que les condicions dels treballadors no millorin sinó que empitjorin considerablement.

La patronal no ha volgut entrar en la resta dels punts, citant-nos per al dia 10 de febrer de 2004

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es