Archivado en Comunicats, beneficis socials

Una altra millora del Conveni


De maig a octubre lliurem les tardes dels dijous.


pdf
print
pmail

En aplicació del que diu el Conveni, signat per CC.OO., demà dijous dia 27 d’abril, serà el darrer dijous tarda que treballem.

Avançant en l'objectiu d'eliminar l'obligació de treballar els dijous a la tarda, s'ha ampliat el període de lliurament en dos o tres dijous més.

Des de principi de maig fins al final de setembre, si més no formalment, ja no hem de treballar a les tardes.

Altra cosa són les prolongacions de jornada producte de l'excés de treball o de reunions o cursets més o menys justificats. És tema que ens preocupa i que esperem resoldre.

Juntament amb el dia més de vacances, creiem que aquest conveni ha estat molt profitós en l'augment del temps de lleure.

Intentarem que en propers convenis pugui acabar desapareixent l'obertura d'oficines els dijous a la tarda.

 

Mataró, 26 d’abril de 2006