Archivado en Comunicats, Previsio Social

Comissio de Control del Pla de Pensions

ELS REPRESENTANTS DE CCOO SOL·LICITEN UNA REBAIXA DE LES COMISSIONS.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

 

En data 18 d’Abril es va reunir la Comissió de Control del Pla de Pensions dels Treballadors de la Caixa.

 

         En aquesta reunió es varen tractar les dades comptables habituals, la rendibilitat, el compte d'ingressos i despeses, la distribució de les inversions, la durada mitjana de la cartera, etc.

 

         Com a dada més remarcable, destacaríem que la rendibilitat del Pla de Pensions ha estat de l'1,78%.

 

 Aquest fet, fruit de la rendibilitat que s'obté de les inversions financeres, era previsible en un període de tipus d'interès molt baixos i a l'alça, que penalitza les inversions a llarg termini. Per a obtenir uns rendiments majors s'hauria d'incrementar el risc (renda variable o inversions de renda fixa en empreses de baix rating), qüestió que per prudència no es desitja fer.

 

Però a la pura rendibilitat financera, que són els ingressos, se li ha de descomptar les despeses del Fons, bàsicament les comissions que cobren la Gestora i el Dipositari (o sigui la pròpia Caixa).

 

L'últim exercici s’aproximen al 33 % de la rendibilitat, o sigui, APROXIMADAMENT UN TERÇ DE LA RENDIBILITAT FINANCERA VA A PARAR A COMISSIONS QUE COBRA LA CAIXA.

 

En reiterades ocasions els membres de la Comissió de Control en representació de CC.OO. hem sol·licitat l'adequació d’aquestes comissions que la pròpia Caixa aplica al nostre Fons.

                                                                                                                

Aquest any, un cop més, CC.OO. ha sol·licitat una rebaixa de les comissions i, per primera vegada, el representat oficiós de la Direcció, és a dir, el Director General, va estar d'acord a estudiar la qüestió. Esperem que sigui per a millorar-la substancialment.

 

Per aquest any es va preveure una rendibilitat del 2%.

 

         Per tal de millorar la rendibilitat prevista, es va acordar modificar un dels criteris d’inversió de les línies d'actuació i incrementar del 5% fins a un 7,5% del patrimoni del Fons la possibilitat d'invertir en altres Bons i Fons D’Inversió. La rendibilitat obtinguda en l'últim exercici amb aquestes inversions ha estat del 4,68%, pel que ens ha semblat oportú donar el vist i plau al canvi.

 

         També es va decidir incrementar la durada mitjana de la cartera fins a un any i mig. L'increment, bastant prudent, busca trobar el millor equilibri entre la penalització i el guany produït per les previsibles pujades dels tipus d'interès.

 

Les aportacions fetes en els diversos sotsplans, en conjunt, han estat de prop d'un milió d'euros Com a novetat, aquest any, per primer cop 53 empleats i empleades han tingut aportacions al seu Pla de Pensions per tot el temps treballat a Caixa Laietana amb contractes temporals.

 

Això ha estat possible fruit a la reclamació, a les gestions i, en el darrer moment, gràcies a l'acord aconseguit per CC.OO. en l'anterior Comissió de Control, en què és va acordar amb la Direcció els termes exactes. I volem fer constar, un cop més, que tan sols vàrem intervenir en la discussió de l'acord els membres de CC.OO. i la Direcció.

 

És ben curiós el cas de gent que, emparats en unes actes massa neutres al detallar les intervencions (pràcticament només reflecteixen els acords), sense en prou feines obrir la boca, pretén sumar-se al carro dels acords que de tant en tant s'aconsegueixen en aquest àmbit. 

 

Mataró, 25 d'abril del 2006

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es