Archivado en Comunicats

Comunicat

SE’NS RESTITUEIX l’ÚS de la INTRANET per a la COMUNICACIÓ SINDICAL


Com la majoria ja sabeu, fa vuit mesos que CCOO estem enviant els nostres comunicats mitjançant correus electrònics –Internet- als punt.com dels centres de treball, ja que la Direcció va decidir excloure'ns del tauler virtual d’anuncis, en considerar que no podíem usar-ne cap altre (ni que fos propietat del sindicat).


pdf
print
pmail

La discrepància puntual sobre l’ús del correu electrònic extern entre la Direcció i CCOO segueix existint i, per tant, aquesta qüestió en concret no es resol amb el consens al qual hem arribat en aquest moment davant la Inspecció de Treball. Abans d’explicar-vos-el, volem manifestar-vos el següent:

  • CCOO NO vam signar l’acord del 18 d’abril –ni tampoc el protocol de 8 de novembre de 2005 – ja que, tot i les millores que s’hi van introduir (algunes de les quals varen ser sol·licitades fa molt temps pel nostre sindicat), segueix sent notablement insuficient i restrictiu pel que fa a l’ús dels mitjans informàtics per part dels sindicats.
  • El fet de no signar aquest acord enteníem que no era motiu per excloure’ns de la seva aplicació. Per això, quan la Direcció ens va comunicar que no penjaria els nostres comunicats al tauler virtual, vam interposar denúncia a la Inspecció de Treball.
  • La Inspecció de Treball va requerir a l’empresa a restituir-nos el nostre dret immediatament, essent recorreguda aquesta resolució per part de la Direcció de Caixa penedès. Mentrestant vam presentar una segona denúncia per incompliment d’aquest primer requeriment fet per la Inspecció a la Caixa. Ha estat en la citació per a aquesta segona denúncia que la Inspecció – fent ús de la seva potestat com a mediadora en els conflictes - que va instar ambdues parts a arribar a un acord.

Per aquest motiu, el consens al qual hem arribat, davant la Inspecció de Treball de Barcelona és el següent:

  • Es restableix el dret de CCOO a que els seus comunicats siguin penjats a la Intranet de la Caixa (Tauler Virtual).
  • CCOO explicitem el nostre compromís d’atenir-nos a les normes de procediment a seguir, per a poder fer-ho.
  • No renunciem al nostre dret a l’ús per a la comunicació amb la plantilla en general i amb els nostres afiliats en particular d’altres mitjans propietat del sindicat.

Durant aquests mesos, malgrat tot, hem seguit enviant els nostres comunicats pels mitjans al nostre abast. Ara esperem que aquest retorn a la “normalitat” pugui ser per al futur la porta a la introducció de millores (moltes de les quals hem fet arribar a la Direcció en forma de proposta), i a un sistema de comunicació que actualment deixa molt que desitjar.

Aprofita tots els canals d’informació ! Consulta la nostra pàgina WEB www.comfia.net/caixapenedes
Ajuda’ns a fer sentir la teva veu, afilia’t a CCOO !

17 de maig de 2006 – com. 15/06

Veure amb PDF