Archivado en Convenis Col·lectius

Conveni Col.lectiu de Caixes d'Estalvis

2003-2006


El Conveni per a les Caixes d'Estalvis 2003-2006 és el primer conveni que, des de que el 1982 es va pactar el XIII Conveni Col.lectiu o Estatut d'Empleats de Caixes d'Estalvis (EECE), aborda de manera integral el conjunt de normes que regulen les relacions laborals del sector. És doncs, un conveni que marcarà un abans i un després en la història laboral de les caixes.