Archivado en Comunicats, Salut Laboral

COMITÈ de SEGURETAT i SALUT

Comunicat

El 16 de març va celebrar-se la reunió ordinària d’aquest Comitè, que, com deveu saber, és paritari, és a dir, que la meitat dels seus membres hi som en representació dels treballadors i treballadores de la plantilla i l’altra meitat en nom de la Direcció.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

El primer punt de l’ordre del dia de la reunió, proposat pels membres de CCOO, havia de resoldre la nostra vella sol·licitud d’instaurar un protocol d’actuació en cas d’atracament. Nosaltres només preteníem que davant d’aquesta situació angoixant i, per desgràcia, relativament habitual a la nostra feina,  que tots els treballadors/es tinguessin ben clar què havien de fer pas a pas en cas de trobar-s’hi, a qui havien de trucar primer, si havien de quadrar l’oficina o esperar a rebre instruccions del Cap de Zona, etc .... i tenint en compte que segons consta en acta del dia 19 de Maig de 2005, a la mateixa pregunta el Sr. Aleix Bosch va comentar que "el protocol ja està preparat" i que avui mateix el S. Badia reconeix que "sí s’havia parlat diverses vegades del tema, en diferents Comitès", ens trobem amb la sorpresa de que el cap de RRLL Sr. Nàñez, se’n desdiu, afirma que aquest Comitè mai no ha pres un compromís en aquest sentit i que la decisió de la Direcció es seguir l’opinió del SPMCA, és a dir, no incloure el risc d’atracament entre el riscos laborals. Quan vam intentar aclarir-li que no parlàvem de la mateixa cosa, sinó que només fèiem referència a un protocol d’actuació parlat –i decidit, malgrat aquesta postura actual- moltes vegades en aquest Comitè i que ens referim a un document tipus com els que tenim al manual de procediments; però ell va tornar a insistir en que mai més en aquest Comitè es parlarà del tema de l’atracament, fins al punt que vam haver de recordar-li que la potestat sobre els temes a tractar la té el President del Comitè i no ell.
Un altre punt, també proposat per nosaltres, es la instal·lació de discriminadors a les oficines de dos treballadors/es en les quals en moltes ocasions només hi ha un treballador/a perquè el cap de l’oficina està fent visites, a la qual cosa la Direcció torna a contestar, amb una evident falta de preocupació pels seus treballadors, que aquest tema no es competència d’aquest Comitè.
Sobre les pudors de l’oficina 118 de Cornellà el Sr. Bosch diu que ja s’han pres les mesures oportunes i que esta en tràmit de solucionar-se.

Es planteja el tema dels caixers desplaçats, que són atesos per treballadors/es de l’Entitat, que han de fer-ho sense les mínimes mides de seguretat, davant dels transeünts que deambulen, concretament a les estacions dels FFCC de Sant Cugat i Plaça Espanya de Barcelona. La nostra Secció Sindical demana que aquesta tasca sigui feta per un servei de transport i seguretat aliè, com fan a altres Entitats. La resposta de la Direcció torna a ser que això no es tema de aquest Comitè.
 
CCOO fa una proposta en el sentit de canviar el nom del Comitè i que a partir d’ara es digui Comitè Intercentres de Salut, ja que la seguretat dels treballadors està clar que no importa ni poc ni molt a la Direcció de Caixa Penedès.

Hi havien 4 punts més a l’ordre del dia que s’han ajornat per la propera reunió, perquè el portaveu del SECP, que és qui els va proposar, no va assistir a la reunió, i el seu company no en sabia res.


Al torn de paraules, el President del Comitè ha donat lectura a una carta enviada per una treballadora, que s’ha vist sotmesa a dues operacions de la vista, i que, segons el seu equip oftalmològic, la malaltia ha estat provocada i agreujada per les antigues pantalles dels terminals. Després de la revisió que li va fer, la Mútua va emetre un informe on s’afirmava que les pantalles no eren les causants de la seva malaltia y per això la Direcció no va instal·lar-li la nova –i plana- que la companya demanava.

Fins aquí arriba la gasiveria per solucionar el problema d’un treballador. El diagnòstic de la Mútua ha quedat en evidència per la circular que ha fet la Direcció de RRHH en explicar que se’ns instal·larien pantalles planes a tots els centres de treball de la Caixa. En aquesta circular sí que es reconeix les millores per a la salut que aquestes pantalles representen.  Aclarim aquí i ara que la instal·lació massiva de pantalles, més enllà del que –tots- els sindicats hem demanat moltes vegades, allò que ha mogut a la Direcció a la seva instal·lació ha estat intentar evitar una multa milionària per tenir uns instruments obsolets, multa que hagués obeït a una denúncia de CCOO.


Els representants de la Direcció al si del Comitè de Seguretat i Salut justifiquen el cas de la treballadora exposat –i que ens consta que no és un cas aïllat - tot refugiant-se en protocol que sempre segueixen en els casos en què es veu afectada la salut d’algun treballador o treballadora: posen el cas en mans de la Mútua i actuen en funció del seu informe.

Per últim, la nostra Secció Sindical fa una reflexió en el sentit que la Direcció dóna molt poca importància a aquest Comitè, ja que dels sis representants que té, fent un recompte, a les últimes reunions han assistit els següents: el dia aquí explicat 3, el dia 15-9-05 només 2, el dia 6-10-05 únicament 4, el dia 19-5-05 tan sols 5... Podríem continuar, però no cal, només afegirem que un dels seus membres que se suposa molt rellevant, no direm noms, però és el metge de l’empresa, no assisteix a les reunions des del 15 d’abril de 2004. Al manifestar que aquesta situació és una falta de respecte als treballadors, la resposta de la Direcció ha estat dir que la nostra intervenció sí que era una falta de respecte a la Direcció, deu ser per recordar-los les seves obligacions?

20 de març de 2006 – com. 10/06

 

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es