Archivado en Comunicats, Salari

Comunicat

FEBRER : PLUJA d’ENDARRERIMENTS


A l’abonament anunciat de la diferència de l’IPC real i el previst de l’any 2005 i dels dos primers mesos del 2006 (1,7%), amb l’augment afegit de l’IPC previst per enguany (2%), s’hi hauran de sumar els endarreriments dels complements personals des del gener del 2004 fins avui, atenent una sol•licitud de CCOO en carta del 15 de gener d’enguany. l’IPC del 2004 va ser del 3,2% i el d’enguany, com ja hem dit, el 3,7%; per tant, els endarreriments dels complements personals de 24 mesos seran del 6’9%.


pdf
print
pmail

Cal recordar que els complements personals són, per als caps, l’equivalent de unes 5 pagues de Conveni, igual que per als més antics de l’any 1984; per a la resta de la plantilla és l’equivalent de mitja paga anyal que ja s’ha regularitzat.


A més, ens ha dit un ocellet que també percebrem, segurament aquest febrer, el sobrant de la Seguretat Social, corresponent al absentisme que va tenir la plantilla de l’entitat l’any 2005; com deveu recordar l’any passat no va sobrar ni un duro. Enguany sembla ser que seran uns 45 € per treballador o treballadora.

26 de gener del 2006 – com. 6(1)/06

(Veure en PDF)