Archivado en Comunicats, Salari

Comunicat

INCREMENTS SALARIALS 2006


Com ja vam explicar en el comunicat del dilluns –que haureu rebut per fax, atesa la impossibilitat de penjar-lo al tauler d’anuncis- l’Institut Nacional d’Estadística ha fet públic l’IPC de l’any 2005 que fou el 3,70%.


pdf
print
pmail

El Conveni Col·lectiu de les Caixes d’Estalvi estipula que se’ns apliqui l’augment que el Govern estatal preveu per a l’any en curs, salvant la possible diferència –que es produeix un any sí i l’altre també- en una clàusula de revisió. Com que l’IPC previst per a l’any passat va ser del 2%, aquest és l’increment que la Caixa ens ha vingut abonant durant tot l’any, i ara cal que se’ns aboni la diferència de l’1,70% entre l’increment previst i el real, amb efectes retroactius des del gener del 2005.


A més, el Govern ha previst per a enguany un IPC idèntic al de l’any passat: el 2%. Per tant aquest percentatge també se’ns haurà d’incrementar a les nostres nòmines, des del gener d’enguany.


Encara queda pendent una altra regularització: la dels complements personals, que no se’ns regularitzen des de l’octubre del 2004, per tant hauran d’incrementar-se amb els augments de l’any passat i enguany.


Totes aquestes regularitzacions les hem demanades en una carta enviada ahir al cap de RRLL.


17 de gener del 2006 – com. 5/06