Archivado en Comunicats, Salari

Comunicat de l'Agrupació d'Estalvi de Catalunya

TINDREM REVISIÓ SALARIAL


Un any més, la previsió d'inflació que efectuen els governs de torn ha quedat superada per la realitat. A l'espera que l'Institut Nacional d'Estadística confirmi – a mitjans de gener – aquesta dada com a definitiva, ja s'ha avançat que la inflació acumulada a 31 de desembre de 2005 ha estat del 3,8%.


pdf
print
pmail

Per pal·liar aquestes desviacions al alça de l’IPC, vam aconseguir acordar en el nostre Conveni Col·lectiu –en el qual CCOO és el sindicat majoritari a la mesa negociadora- la inclusió d’una clàusula de revisió salarial, que suposa que les caixes hauran d'abonar-nos els endarreriments corresponents a tot l'any 2005 per la diferència entre l’increment del 2% que hem estat percebent i l'esmentat 3,8%.


Una vegada s'hagi procedit a aquesta regularització, han d'aplicar l’increment acordat per al 2006, que és la previsió d’inflació fixada en els Pressupostos Generales de l’Estat per a enguany i que s'ha xifrat en el 2%. Una xifra gens creïble per la qual cosa, segurament, ens serà molt útil també aquest any l'esmentada clàusula de revisió del Conveni.


En l'aspecte salarial, a més, es va incorporar una altra millora en aquest Conveni: l’anomenat “Plus Conveni”, que es percep per una sola vegada a l'any, durant el primer trimestre, per un import lineal per a cada treballador i treballadora de 240 euros  per a aquest any 2006.


Aquest plus, de caràcter permanent i del mateix import per a tots els nivells, es revaloritzarà automàticament en el mateix percentatge que s'estableixi per al salari base en els successius Convenis a partir de l'any 2007.


Amb CCOO tu hi guanyes


10 de gener 2006 – com. 3/06

(Veure en PDF)