Archivado en Comunicats, beneficis socials

CCOO millora les aportacions als plans de pensions

Fruit de les reivindicacions de CC.OO, la Caixa fa una modificació del Reglament del Pla de Pensions, que es va concretar en la darrera Comissió de Control de data 29 de Març del 2005 i que beneficia a una part important de la plantilla.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Fruit de les reivindicacions de CC.OO. (recordeu la nostra nota de Febrer de 2005 en què denunciàvem la manca d’aportacions al Pla de Pensions a tot el personal no fix a casa nostra), es va acordar amb la Direcció de la Caixa, una modificació del Reglament del Pla de Pensions, que es va concretar en la darrera Comissió de Control de data 29 de Març del 2005

La modificació contempla que tots els empleats/empleades seran partícips del Pla de Pensions en complir 9 mesos d’antiguitat i que, en el cas d’haver treballat en anys anteriors, per al càlcul de la primera aportació, s’acumularà el salari real i les bases de cotització corresponents a aquests anys.

Ara, en aquest final de Desembre del 2005, ja són molts companys i companyes els qui han rebut la primera aportació al seu Pla de Pensions i que, per tant, ha de incloure els períodes treballats en altres anys (2004 – 2003  ... etc.).

Això representa una millora substancial amb la resta de companys/es, més antics, que mai han tingut aportacions al seu pla de Pensions mentre han estat en contracte temporal.

En qüestió de falta d’aportacions als Plans de Pensions, val la pena recordar que la Caixa no aportava per al període de baixa de maternitat/paternitat, fet feliçment solucionat també per CC.OO. i, a més, amb caràcter retroactiu. Per tant, cap empleada o empleat amb baixa de paternitat/maternitat ha patit minvament en la seva aportació al Pla de Pensions.

Donada la complexitat de la qüestió i la diversitat de la casuística particular, us convidem a adreçar-vos als membres de CC.OO. per tal d’informar-vos i de poder fer les comprovacions sobre la correcta aplicació del Reglament del Pla de Pensions.

No dubteu a posar-vos en contacte amb els vostres companys/es de CC.OO.

Mataró, 30 de gener del 2006

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es