Archivado en

Día Internacional de la dona treballadora / 8 Març 2006 - Transiciel

La igualtat és el nostre objectiu, la conciliació el nostre camí. Participa, representa’ns...

A Catalunya, com a arreu d’Espanya, constatem que les dones suporten encara una pesada càrrega de discriminació, sobretot a l’àmbit laboral.


Este artículo se publicó originalmente en Sogeti (Seccion Sindical Sogeti) ,


pdf print pmail

COMFIA-CCOO reitera el seu compromís amb les polítiques d’igualtat, que continuen sent imprescindibles contra las discriminacions per raó de gènere. Aquest any, la celebració del 8 de març és especialment significativa per a les dones dels nostres sectors.

Clavel 8 marzo comisiones obreras

A la nostra Federació s’han firmat importants Acords de conciliació de la vida laboral i familiar i també molts Convenis Col•lectius, que han millorat substancialment la Llei de Conciliació.

Són les treballadores y treballadors dels nostres sectors els principals protagonistes i beneficiaris d'aquests canvis que no hagueren estat possibles sense la firma d’aquests Acords i Convenis. Hi ha un increment significatiu de sol•licituds d'aplicació de les diverses possibilitats que s'obren, encara que persisteixen alguns obstacles que haurem d'eliminar.

Futura Llei d'Igualtat

La Llei d'Igualtat ha de ser un instrument eficaç per continuar avançant. Aquest 8 de març COMFIA-CCOO reitera la necessitat que la Llei obligui a negociar plans d’Igualtat a les empreses, que contemplin mesures d’acció positiva en l’accés a lloc de treball, la formació, la carrera professional de les treballadores, prevenció i adequat tractament de l’assetjament sexual... etc.

A algunes empreses ja existeixen Comissions d'Igualtat que han d’impulsar els avenços que legalment s’estableixin, en base a la negociació d’un pla específic que contribueixi a paliar les desigualtats entre homes i dones, sobretot en la promoció i la carrera professional.

Eleccions Sindicals

COMFIA-CCOO considera prioritari a tots els processos electorals incrementar la participació destacada de las treballadores a les nostres candidatures. Les dones volem ser cada cop més representants i no només estar representades, és per això que us animem a participar en el nostre projecte com a candidates de Comissions Obreres.

No podem deixar passar aquest dia sense fer un reconeixement explícit a les dones que van patir, plorar, parir, lluitar per millorar les condicions professionals i de vida de totes les treballadores, som les seves hereves, i per aquest motiu ens toca a nosaltres, juntament amb els nostres companys, fer el camí cap a la igualtat i cap un món més just per a les dones i els homes.

I no ho oblidem, nosaltres ja tenim hereves.

Afilia't a CC.OO.!

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es