Archivado en Comunicats, Salari

Sobre les dues pagues voluntàries

Informació sobre la demanda guanyada pel nostre company Manuel Luna al voltant d'aquest tema.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

El 14 de març de 2005 aquesta Secció Sindical de CCOO va publicar un comunicat sota el títol “CCOO RECLAMEM A LA DIRECCIÓ QUE ABONI LES DUES PAGUES ESPECIALS, TAMBÉ ALS EMPLEATS I EMPLEADES INGRESSATS A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 1987”.

 

En aquest comunicat informàvem de com ens havíem adreçat a la Direcció perquè reconegués el dret de d’aquest col·lectiu de treballadors i treballadores a percebre les dues pagues especials que no cobraven per la seva data d’entrada.

 

Consideràvem llavors, i encara ho considerem, que podríem estar davant d’una possible discriminació, i ens basàvem en la reiterada jurisprudència que al voltant d’aquests temes s’anava destil·lant des de diferents àmbits de la judicatura.

 

Davant la negativa de la Caixa de considerar les nostres al·legacions, el nostre company i delegat de Comissions Obreres, en Manuel Luna, va presentar una demanda individual al Jutjat nº 1 de Mataró per “Tutela de derechos fundamentales”. Bàsicament la demanda recull el que estem exposant en aquest comunicat. A més, el company Luna afegia una altra discriminació, en concret, la de la seva contractació temporal.

 

La sentència ha estat favorable en tot el que es demanava, al nostre company. Per tant, la Caixa esdevé obligada a pagar-li les dues pagues de més.

 

La Caixa treu un comunicat en el que diu que es complau de comunicar al personal que "la Direcció de l’Entitat ha adoptat l’acord que el dret a cobrar les dues gratificacions voluntàries que s’havien concedit a tots els empleats fins l’any 1986....afecti tot el personal que estigués incorporat a la Caixa el 31 de desembre de 1986, fons quina fos la duració o modalitat del seu contracte...". Òbviament, entenem, que aquest acord ve forçat per la Sentència i no per una decisió "generosa" de la Entitat.

 

Ara bé, queda per aclarir si els empleats i empleades que no cobren les dues pagues perquè van entrar més tard tindrien  dret a les mateixes o no. Nosaltres pensem que sí, i així ho hem fet saber a l’Entitat, i farem tot el que estigui en les nostres mans per tal de que així sigui.

 

Mataró, 10 de gener del 2006

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es