Reclamació paga de beneficis

Archivado en Comunicats, Salari

Reclamació paga de beneficis


Model de sol·licitud per reclamar la paga de beneficis.


pdf
print
pmail

Ha arribat l’hora de fer efectiu el nostre dret. Per tant, serveixi aquest comunicat per anunciar-vos que ja podeu començar a reclamar-li a la Caixa que us apliqui la sentència del Tribunal Suprem.

 

Tots els empleats i empleades que estiguin afectats per la resolució d’aquesta sentència, hauran d’enviar signat i amb avís de recepció un escrit (que adjuntem) o bé al Cap de Recursos, o bé si s’estimen més, directament a la Secció Sindical de Comissions Obreres, des d’on canalitzarem, agrupades, totes les peticions.

 

Restem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte.

 

 

Mataró, 3 de novembre de 2005

 

De:

A:  Cap de Recursos

 

 

Senyor,

 

En virtut de la sentencia del Tribunal Suprem de data 12.07.2005 per la qual es reconeix el dret a percebre una paga de beneficis no liquidada per Caixa D’estalvis Laietana a un col·lectiu determinat de treballadors, i essent una de les persones afectades per aquesta sentència

 

S O L · L I C I TO

 

el pagament d’aquesta paga de beneficis.

 

 

 

Signat:

 

 

Avís de recepció: