Archivado en Comunicats, Previsio Social

La iniciativa de CCOO per a externalitzar tots els compromisos per pensions es debatr脿 al Congr茅s


El dimecres dia 22 de Febrer, la Comissi贸 d'Economia del Congr茅s dels Diputats debatr脿 la Proposici贸 no de Llei per a l'externalizaci贸 total dels compromisos per pensions presentada el Desembre de 2004, a iniciativa de COMFIA聳CCOO, pel Grup Parlamentari d聮INICIATIVA PER CATALUNYA-ESQUERRA UNIDA.


pdf
print
pmail

Aquesta Proposici贸 insta al Govern a suprimir els preceptes legals que permeten que les entitats financeres (bancs, caixes d'estalvis i companyies d'assegurances) mantinguin els seus compromisos per pensions en fons interns i, per tant, garantir l'externalizaci贸 de tots els fons interns de pensions que encara no ho han fet.


La Llei 30/1995 que obligava a l'externalizaci贸 dels compromisos per pensions, marcava una excepci贸 per a les entitats financeres, aquesta excepci贸 ara plantegem suprimir-la, tot i que la majoria dels bancs, caixes d'estalvi i companyies d'assegurances ja han externalitzat els seus compromisos per pensions, a trav茅s d'acords amb els sindicats i mitjan莽ant la formalitzaci贸 de plans de pensions d'ocupaci贸.


La Proposici贸 planteja tamb茅 que la supressi贸 d'aquest r猫gim excepcional i, per tant, l'obligaci贸 d'exterioritzar els compromisos per pensions per a les empreses dels sectors esmentats que encara no ho hagin fet, ha d'anar acompanyada de la concessi贸 d'un nou termini, no superior a 12 mesos, perqu猫 procedeixin a externalitzar els seus fons interns i que aquesta nova obligaci贸 compti amb el mateix r猫gim financer i fiscal, per a empreses i treballadors, que van tenir les empreses que ja van externalitzar els seus fons.


L'aprovaci贸 d'aquesta iniciativa parlament脿ria i la seva execuci贸 pel Govern, obligaria l'externalizaci贸 d'aquests compromisos per pensions i possibilitaria la negociaci贸 de fer-ho en pla de pensions, com la resta d'entitats del sector.


La Proposici贸 recull la posici贸 dels sindicats, el Defensor del Poble, el Consell d'Estat i el Consell Econ貌mic i Social.


COMFIA聳CCOO es dirigir脿 a la resta de grups parlamentaris perqu猫 donin suport amb el seu vot favorable la Proposici贸 i se sumin al consens social que ja t茅 aquesta iniciativa.


Febrer de 2006